Sposób wytwarzania nanocząstek metali z karboksylowych prekursorów organometalicznych lub ich kompleksów C07F1/10 C07F1/12 C07C53/126 C07F9/50 C22B11/00 C22B5/12 B82B3/00 2009-05-21

Sposób wytwarzania nanocząstek metali z karboksylowych prekursorów organometalicznych lub ich kompleksów C07F1/10 C07F1/12 C07C53/126 C07F9/50 C22B11/00 C22B5/12 B82B3/00 2009-05-21

Sposób prowadzenia prowadnika spawalniczego przy spawaniu zwłaszcza kadzi transformatora z falistymi ściankami oraz układ do prowadzenia prowadnika spawalniczego przy spawaniu zwłaszcza kadzi transformatora z falistymi ściankami B23K9/095 B23K9/12 2009-05-21

Numer_BUP 24/2010 Data publikacji BUP 2010-11-22

Data wydania 2009-05-21

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KUŹMIN MARCIN EDWARD

Miasto twórcy Aleksandrów łódzki

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu Aleksandrów łódzki

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388088 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem

Zabawka na biegunach A63H13/18 A63G15/00 A47D13/10 2009-05-21

Numer_BUP 24/2010 Data publikacji BUP 2010-11-22

Data wydania 2009-05-21

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SIENKIEWICZ JUSTYNA

Miasto twórcy Kąty

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Kąty

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388089 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć

Podłoże stabilizujące sypkie Bielsko-Biała 2009-05-21

Numer_BUP 24/2010 Data publikacji BUP 2010-11-22

Data wydania 2009-05-21

Numer WUP 07/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-07-31

Uprawnieni zwłaszcza pod kostkę brukową

Miasto twórcy SZOŁUCHA WOJCIECH

Status sprawy ” Wrocław”

Symbol planu SZOŁUCHA WOJCIECH

Numer prawa wyłącznego 217423 dwieście siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy

Numer zgłoszenia 388090 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt

Kotew E21D21/00 2009-05-21

Numer_BUP 24/2009 Data publikacji BUP 2009-11-23

Data wydania 2009-05-21

Numer WUP 05/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-05-30

Uprawnieni HYJEK BOGDAN DORMECH

Miasto twórcy Polkowice

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Polkowice

Numer prawa wyłącznego 216898 dwieście szesnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 388091 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden

Sposób wytwarzania nanocząstek metali z karboksylowych prekursorów organometalicznych lub ich kompleksów C07F1/10 C07F1/12 C07C53/126 C07F9/50 C22B11/00 C22B5/12 B82B3/00 2009-05-21

Numer_BUP 24/2010 Data publikacji BUP 2010-11-22

Data wydania 2009-05-21

Numer WUP 01/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-01-31

Uprawnieni CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Miasto twórcy Łódź

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Łódź

Numer prawa wyłącznego 215650 dwieście piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt

Numer zgłoszenia 388092 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa

Sposób prowadzenia prowadnika spawalniczego przy spawaniu zwłaszcza kadzi transformatora z falistymi ściankami oraz układ do prowadzenia prowadnika spawalniczego przy spawaniu zwłaszcza kadzi transformatora z falistymi ściankami B23K9/095 B23K9/12 2009-05-21

Numer_BUP 24/2010 Data publikacji BUP 2010-11-22

Data wydania 2009-05-21

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KUŹMIN MARCIN EDWARD

Miasto twórcy Aleksandrów łódzki

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu Aleksandrów łódzki

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388088 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem

Zabawka na biegunach A63H13/18 A63G15/00 A47D13/10 2009-05-21

Numer_BUP 24/2010 Data publikacji BUP 2010-11-22

Data wydania 2009-05-21

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SIENKIEWICZ JUSTYNA

Miasto twórcy Kąty

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Kąty

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388089 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć

Podłoże stabilizujące sypkie Bielsko-Biała 2009-05-21

Numer_BUP 24/2010 Data publikacji BUP 2010-11-22

Data wydania 2009-05-21

Numer WUP 07/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-07-31

Uprawnieni zwłaszcza pod kostkę brukową

Miasto twórcy SZOŁUCHA WOJCIECH

Status sprawy ” Wrocław”

Symbol planu SZOŁUCHA WOJCIECH

Numer prawa wyłącznego 217423 dwieście siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy

Numer zgłoszenia 388090 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt

Kotew E21D21/00 2009-05-21

Numer_BUP 24/2009 Data publikacji BUP 2009-11-23

Data wydania 2009-05-21

Numer WUP 05/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-05-30

Uprawnieni HYJEK BOGDAN DORMECH

Miasto twórcy Polkowice

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Polkowice

Numer prawa wyłącznego 216898 dwieście szesnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 388091 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden

Sposób wytwarzania nanocząstek metali z karboksylowych prekursorów organometalicznych lub ich kompleksów C07F1/10 C07F1/12 C07C53/126 C07F9/50 C22B11/00 C22B5/12 B82B3/00 2009-05-21

Numer_BUP 24/2010 Data publikacji BUP 2010-11-22

Data wydania 2009-05-21

Numer WUP 01/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-01-31

Uprawnieni CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Miasto twórcy Łódź

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Łódź

Numer prawa wyłącznego 215650 dwieście piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt

Numer zgłoszenia 388092 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa

https://izabelabaran.pl/