Sposób wytwarzania mikroemulsji stabilizowanych surfaktantami cukrowymi Wrocław 2007-03-19

Sposób wytwarzania mikroemulsji stabilizowanych surfaktantami cukrowymi Wrocław 2007-03-19

Sposób i urządzenie do odolejania mieszanin wodno-olejowych 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP 07/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-07-29

Uprawnieni zwłaszcza na statkach

Miasto twórcy GUTTETER-GRUDZIŃSKI JERZY

Status sprawy „C10G33/06”

Symbol planu GUTTETER-GRUDZIŃSKI JERZY

Numer prawa wyłącznego 209090 dwieście dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt

Numer zgłoszenia 382007 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedem

Kompozytowa pokrywa wielowarstwowa oraz sposób jej wytwarzania E02D29/14 E03F5/04 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni MSK ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382008 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiem

Sposób mocowania zamknięcia strunowego i urządzenie do mocowania zamknięcia strunowego B65B9/20 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ELPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Jastrzębie Zdrój

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu Jastrzębie Zdrój

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382010 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziesięć

Mechanizm czyszczenia retorty F23H15/00 F23J1/06 F23D14/60 F23M13/00 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP 09/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-09-30

Uprawnieni FORYTA-RURANSKA LUCYNA WYTWÓRNIA KOTŁÓW GRZEWCZYCH HEF

Miasto twórcy Lubliniec

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Lubliniec

Numer prawa wyłącznego 209459 dwieście dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 382011 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące jedenaście

Sposób wytwarzania mikroemulsji stabilizowanych surfaktantami cukrowymi Wrocław 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP 01/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-01-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy GRODZKA ANNA

Status sprawy ” Lipiny”

Symbol planu GRODZKA ANNA

Numer prawa wyłącznego 207779 dwieście siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 382012 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwanaście

Sposób i urządzenie do odolejania mieszanin wodno-olejowych 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP 07/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-07-29

Uprawnieni zwłaszcza na statkach

Miasto twórcy GUTTETER-GRUDZIŃSKI JERZY

Status sprawy „C10G33/06”

Symbol planu GUTTETER-GRUDZIŃSKI JERZY

Numer prawa wyłącznego 209090 dwieście dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt

Numer zgłoszenia 382007 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedem

Kompozytowa pokrywa wielowarstwowa oraz sposób jej wytwarzania E02D29/14 E03F5/04 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni MSK ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382008 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiem

Sposób mocowania zamknięcia strunowego i urządzenie do mocowania zamknięcia strunowego B65B9/20 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ELPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Jastrzębie Zdrój

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu Jastrzębie Zdrój

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382010 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziesięć

Mechanizm czyszczenia retorty F23H15/00 F23J1/06 F23D14/60 F23M13/00 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP 09/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-09-30

Uprawnieni FORYTA-RURANSKA LUCYNA WYTWÓRNIA KOTŁÓW GRZEWCZYCH HEF

Miasto twórcy Lubliniec

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Lubliniec

Numer prawa wyłącznego 209459 dwieście dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 382011 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące jedenaście

Sposób wytwarzania mikroemulsji stabilizowanych surfaktantami cukrowymi Wrocław 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP 01/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-01-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy GRODZKA ANNA

Status sprawy ” Lipiny”

Symbol planu GRODZKA ANNA

Numer prawa wyłącznego 207779 dwieście siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 382012 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwanaście

pomoc drogowa komorniki