Sposób wytwarzania ciemnych żywic węglowodorowych z oleju popirolitycznego BISKUPIAK HENRYK 2007-04-30

Sposób wytwarzania ciemnych żywic węglowodorowych z oleju popirolitycznego BISKUPIAK HENRYK 2007-04-30

Zamek wpuszczany Warszawa 2007-04-30

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-04-30

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni METALPLAST-CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy MĄCZKA JERZY

Status sprawy ” Częstochowa”

Symbol planu MĄCZKA JERZY

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382334 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery

Magazynek z automatycznym podajnikiem PL 2007-04-30

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-04-30

Numer WUP 03/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-03-31

Uprawnieni CODIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy BURZYŃSKI JERZY

Status sprawy ” PL”

Symbol planu BURZYŃSKI JERZY

Numer prawa wyłącznego 208185 dwieście osiem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 382335 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści pięć

Magazynek z automatycznym podajnikiem PL 2007-04-30

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-04-30

Numer WUP 03/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-03-31

Uprawnieni CODIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy BURZYŃSKI JERZY

Status sprawy ” PL”

Symbol planu BURZYŃSKI JERZY

Numer prawa wyłącznego 208186 dwieście osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 382336 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć

Magazynek z automatycznym podajnikiem PL 2007-04-30

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-04-30

Numer WUP 03/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-03-31

Uprawnieni CODIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy BURZYŃSKI JERZY

Status sprawy ” PL”

Symbol planu BURZYŃSKI JERZY

Numer prawa wyłącznego 208187 dwieście osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 382337 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem

Sposób wytwarzania ciemnych żywic węglowodorowych z oleju popirolitycznego BISKUPIAK HENRYK 2007-04-30

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-04-30

Numer WUP 01/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-01-31

Uprawnieni DOLIŃSKI BOLESŁAW

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Kąty Wrocławskie”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 207633 dwieście siedem tysięcy sześćset trzydzieści trzy

Numer zgłoszenia 382338 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści osiem

Zamek wpuszczany Warszawa 2007-04-30

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-04-30

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni METALPLAST-CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy MĄCZKA JERZY

Status sprawy ” Częstochowa”

Symbol planu MĄCZKA JERZY

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382334 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery

Magazynek z automatycznym podajnikiem PL 2007-04-30

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-04-30

Numer WUP 03/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-03-31

Uprawnieni CODIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy BURZYŃSKI JERZY

Status sprawy ” PL”

Symbol planu BURZYŃSKI JERZY

Numer prawa wyłącznego 208185 dwieście osiem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 382335 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści pięć

Magazynek z automatycznym podajnikiem PL 2007-04-30

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-04-30

Numer WUP 03/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-03-31

Uprawnieni CODIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy BURZYŃSKI JERZY

Status sprawy ” PL”

Symbol planu BURZYŃSKI JERZY

Numer prawa wyłącznego 208186 dwieście osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 382336 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć

Magazynek z automatycznym podajnikiem PL 2007-04-30

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-04-30

Numer WUP 03/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-03-31

Uprawnieni CODIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy BURZYŃSKI JERZY

Status sprawy ” PL”

Symbol planu BURZYŃSKI JERZY

Numer prawa wyłącznego 208187 dwieście osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 382337 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem

Sposób wytwarzania ciemnych żywic węglowodorowych z oleju popirolitycznego BISKUPIAK HENRYK 2007-04-30

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-04-30

Numer WUP 01/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-01-31

Uprawnieni DOLIŃSKI BOLESŁAW

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Kąty Wrocławskie”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 207633 dwieście siedem tysięcy sześćset trzydzieści trzy

Numer zgłoszenia 382338 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści osiem

adwokat zachowek wrocław