Sposób wytwarzania biopreparatu do remediacji gleb skażonych metalami ciężkimi Częstochowa 2015-02-25

Sposób wytwarzania biopreparatu do remediacji gleb skażonych metalami ciężkimi Częstochowa 2015-02-25

Układ do kompensacji prądów ziemnozwarciowych z indukcyjnością regulowaną przez podmagnesowanie rdzenia dławika TORBUS MICHAŁ 2015-02-25

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni OPAŁKA RYSZARD

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Myszków”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411381 czterysta jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden

Blokada konstrukcji wózka PL 2015-02-25

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ARO KAROŃ SPÓŁKA JAWNA

Miasto twórcy KAROŃ ADAM

Status sprawy ” PL”

Symbol planu KAROŃ ADAM

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411382 czterysta jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa

Głowica drukująca B41J2/14 B41J27/10 B41J27/04 2015-02-26

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-26

Numer WUP 09/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-09-29

Uprawnieni JEUTÉ PIOTR

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego 226751 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 411383 czterysta jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy

Głowica drukująca B41J2/14 B41J2/145 B41J2/235 2015-02-26

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-26

Numer WUP 09/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-09-29

Uprawnieni JEUTÉ PIOTR

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego 226793 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 411384 czterysta jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery

Sposób wytwarzania biopreparatu do remediacji gleb skażonych metalami ciężkimi Częstochowa 2015-02-25

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-25

Numer WUP 11/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-11-30

Uprawnieni POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Miasto twórcy FIJAŁKOWSKI KRZYSZTOF

Status sprawy ” Herby”

Symbol planu FIJAŁKOWSKI KRZYSZTOF

Numer prawa wyłącznego 227235 dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć

Numer zgłoszenia 411385 czterysta jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć

Układ do kompensacji prądów ziemnozwarciowych z indukcyjnością regulowaną przez podmagnesowanie rdzenia dławika TORBUS MICHAŁ 2015-02-25

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni OPAŁKA RYSZARD

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Myszków”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411381 czterysta jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden

Blokada konstrukcji wózka PL 2015-02-25

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ARO KAROŃ SPÓŁKA JAWNA

Miasto twórcy KAROŃ ADAM

Status sprawy ” PL”

Symbol planu KAROŃ ADAM

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411382 czterysta jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa

Głowica drukująca B41J2/14 B41J27/10 B41J27/04 2015-02-26

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-26

Numer WUP 09/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-09-29

Uprawnieni JEUTÉ PIOTR

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego 226751 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 411383 czterysta jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy

Głowica drukująca B41J2/14 B41J2/145 B41J2/235 2015-02-26

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-26

Numer WUP 09/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-09-29

Uprawnieni JEUTÉ PIOTR

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego 226793 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 411384 czterysta jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery

Sposób wytwarzania biopreparatu do remediacji gleb skażonych metalami ciężkimi Częstochowa 2015-02-25

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-25

Numer WUP 11/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-11-30

Uprawnieni POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Miasto twórcy FIJAŁKOWSKI KRZYSZTOF

Status sprawy ” Herby”

Symbol planu FIJAŁKOWSKI KRZYSZTOF

Numer prawa wyłącznego 227235 dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć

Numer zgłoszenia 411385 czterysta jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć