Sposób wykonywania uszczelnień elementów ruchomych w kotłach energetycznych i urządzeń stanowiących osprzęt kotłów energetycznych i zespół uszczelniajacy elementów ruchomych w kotłach energetycznych i urządzeń stanowiących osprzęt kotłów energetycznych F23H11/20 2006-08-19

Sposób wykonywania uszczelnień elementów ruchomych w kotłach energetycznych i urządzeń stanowiących osprzęt kotłów energetycznych i zespół uszczelniajacy elementów ruchomych w kotłach energetycznych i urządzeń stanowiących osprzęt kotłów energetycznych F23H11/20 2006-08-19

Skomputeryzowany system i sposób do negocjowania transakcji bd 2004-10-08

Numer_BUP 03/2007 Data publikacji BUP 2007-02-05

Data wydania 2004-10-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni CYBERSETTLE HOLDINGS

Miasto twórcy BROFMAN CHARLES S.

Status sprawy „US”

Symbol planu BROFMAN CHARLES S.

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 380450 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt

Jednoelementowa regulowana opaska żołądkowa US 2005-01-21

Numer_BUP 03/2007 Data publikacji BUP 2007-02-05

Data wydania 2005-01-21

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni mocowana z możliwością zwolnienia

Miasto twórcy US

Status sprawy „Karcz Katarzyna”

Symbol planu US

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 380451 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden

Sposób wytwarzania termoplastycznego wulkanizatu elastomerycznego NL 2004-12-02

Numer_BUP 03/2007 Data publikacji BUP 2007-02-05

Data wydania 2004-12-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni STICHTING DUTCH POLYMER INSTITUTE

Miasto twórcy NASKAR NITYANANDA

Status sprawy ” IN”

Symbol planu NASKAR NITYANANDA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 380452 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa

Kompozycja farmaceutyczna do wstrzykiwania do tylnego odcinka oka ludzi lub zwierząt oraz zastosowanie będącego składnikiem kortykosteroidowym składnika triamcynolonowego WHITCUP SCOTT M. 2004-11-08

Numer_BUP 03/2007 Data publikacji BUP 2007-02-05

Data wydania 2004-11-08

Numer WUP 04/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-04-30

Uprawnieni ALLERGAN

Miasto twórcy LYONS ROBERT T.

Status sprawy „Laguna Hills”

Symbol planu LYONS ROBERT T.

Numer prawa wyłącznego 213709 dwieście trzynaście tysięcy siedemset dziewięć

Numer zgłoszenia 380453 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy

Sposób wykonywania uszczelnień elementów ruchomych w kotłach energetycznych i urządzeń stanowiących osprzęt kotłów energetycznych i zespół uszczelniajacy elementów ruchomych w kotłach energetycznych i urządzeń stanowiących osprzęt kotłów energetycznych F23H11/20 2006-08-19

Numer_BUP 05/2008 Data publikacji BUP 2008-03-03

Data wydania 2006-08-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BANERSKI STANISŁAW

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 380454 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery

Skomputeryzowany system i sposób do negocjowania transakcji bd 2004-10-08

Numer_BUP 03/2007 Data publikacji BUP 2007-02-05

Data wydania 2004-10-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni CYBERSETTLE HOLDINGS

Miasto twórcy BROFMAN CHARLES S.

Status sprawy „US”

Symbol planu BROFMAN CHARLES S.

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 380450 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt

Jednoelementowa regulowana opaska żołądkowa US 2005-01-21

Numer_BUP 03/2007 Data publikacji BUP 2007-02-05

Data wydania 2005-01-21

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni mocowana z możliwością zwolnienia

Miasto twórcy US

Status sprawy „Karcz Katarzyna”

Symbol planu US

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 380451 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden

Sposób wytwarzania termoplastycznego wulkanizatu elastomerycznego NL 2004-12-02

Numer_BUP 03/2007 Data publikacji BUP 2007-02-05

Data wydania 2004-12-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni STICHTING DUTCH POLYMER INSTITUTE

Miasto twórcy NASKAR NITYANANDA

Status sprawy ” IN”

Symbol planu NASKAR NITYANANDA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 380452 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa

Kompozycja farmaceutyczna do wstrzykiwania do tylnego odcinka oka ludzi lub zwierząt oraz zastosowanie będącego składnikiem kortykosteroidowym składnika triamcynolonowego WHITCUP SCOTT M. 2004-11-08

Numer_BUP 03/2007 Data publikacji BUP 2007-02-05

Data wydania 2004-11-08

Numer WUP 04/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-04-30

Uprawnieni ALLERGAN

Miasto twórcy LYONS ROBERT T.

Status sprawy „Laguna Hills”

Symbol planu LYONS ROBERT T.

Numer prawa wyłącznego 213709 dwieście trzynaście tysięcy siedemset dziewięć

Numer zgłoszenia 380453 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy

Sposób wykonywania uszczelnień elementów ruchomych w kotłach energetycznych i urządzeń stanowiących osprzęt kotłów energetycznych i zespół uszczelniajacy elementów ruchomych w kotłach energetycznych i urządzeń stanowiących osprzęt kotłów energetycznych F23H11/20 2006-08-19

Numer_BUP 05/2008 Data publikacji BUP 2008-03-03

Data wydania 2006-08-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BANERSKI STANISŁAW

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 380454 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery

dobry adwokat wrocław sprawy karne