Sposób wykonywania izolacji termicznej w wyrobiskach górniczych BISKUPSKA LILIANNA 2007-05-07

Sposób wykonywania izolacji termicznej w wyrobiskach górniczych BISKUPSKA LILIANNA 2007-05-07

Nowy inhibitor korozji SZCZEPANIAK REMIGIUSZ 2007-05-04

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-04

Numer WUP 07/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-07-31

Uprawnieni SZCZEPANIAK STANISŁAW

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Kielce”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 217298 dwieście siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 382366 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć

Sposób otrzymywania wybłyszczacza do galwanicznego osadzania metali SZCZEPANIAK REMIGIUSZ 2007-05-04

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-04

Numer WUP 08/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-08-31

Uprawnieni SZCZEPANIAK STANISŁAW

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Kielce”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 209285 dwieście dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 382367 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem

Zespół ciśnieniowego czujnika do pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku Ludwicka Izabela 2007-05-04

Numer_BUP 23/2007 Data publikacji BUP 2007-11-12

Data wydania 2007-05-04

Numer WUP 04/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-04-30

Uprawnieni zwłaszcza w zmywarce do naczyń lub pralce

Miasto twórcy GIORDANO SERGIO

Status sprawy „D06F39/00 G01F23/14 G01L19/00”

Symbol planu GIORDANO SERGIO

Numer prawa wyłącznego 211097 dwieście jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 382368 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem

Zespół regulacyjny mocowania czujnika G01G23/00 G01G19/02 2007-05-07

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-07

Numer WUP 09/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-09-30

Uprawnieni KOLANKOWSKI ZENON MASA

Miasto twórcy Słupsk

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Słupsk

Numer prawa wyłącznego 209491 dwieście dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 382370 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt

Sposób wykonywania izolacji termicznej w wyrobiskach górniczych BISKUPSKA LILIANNA 2007-05-07

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni EMES MINING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy GOŁASZEWSKI ANTONI

Status sprawy ” GÓRCZYK JAROSŁAW”

Symbol planu GOŁASZEWSKI ANTONI

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382371 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden

Nowy inhibitor korozji SZCZEPANIAK REMIGIUSZ 2007-05-04

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-04

Numer WUP 07/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-07-31

Uprawnieni SZCZEPANIAK STANISŁAW

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Kielce”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 217298 dwieście siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 382366 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć

Sposób otrzymywania wybłyszczacza do galwanicznego osadzania metali SZCZEPANIAK REMIGIUSZ 2007-05-04

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-04

Numer WUP 08/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-08-31

Uprawnieni SZCZEPANIAK STANISŁAW

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Kielce”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 209285 dwieście dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 382367 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem

Zespół ciśnieniowego czujnika do pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku Ludwicka Izabela 2007-05-04

Numer_BUP 23/2007 Data publikacji BUP 2007-11-12

Data wydania 2007-05-04

Numer WUP 04/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-04-30

Uprawnieni zwłaszcza w zmywarce do naczyń lub pralce

Miasto twórcy GIORDANO SERGIO

Status sprawy „D06F39/00 G01F23/14 G01L19/00”

Symbol planu GIORDANO SERGIO

Numer prawa wyłącznego 211097 dwieście jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 382368 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem

Zespół regulacyjny mocowania czujnika G01G23/00 G01G19/02 2007-05-07

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-07

Numer WUP 09/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-09-30

Uprawnieni KOLANKOWSKI ZENON MASA

Miasto twórcy Słupsk

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Słupsk

Numer prawa wyłącznego 209491 dwieście dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 382370 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt

Sposób wykonywania izolacji termicznej w wyrobiskach górniczych BISKUPSKA LILIANNA 2007-05-07

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni EMES MINING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy GOŁASZEWSKI ANTONI

Status sprawy ” GÓRCZYK JAROSŁAW”

Symbol planu GOŁASZEWSKI ANTONI

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382371 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden

https://sklep.co-unity.eu/kategoria-produktu/oswietlenie-wewnetrzne/panele/