Sposób wykonania nawierzchni komunikacyjnej w terenie zakrytym Kraków 2007-06-05

Sposób wykonania nawierzchni komunikacyjnej w terenie zakrytym Kraków 2007-06-05

Stół obrotowy manipulatora kątowego z chłodzoną częścią mocującą Bydgoszcz 2007-06-04

Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08

Data wydania 2007-06-04

Numer WUP 01/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-01-31

Uprawnieni UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH

Miasto twórcy CIECHACKI KRZYSZTOF

Status sprawy ” Jania Góra”

Symbol planu CIECHACKI KRZYSZTOF

Numer prawa wyłącznego 213236 dwieście trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć

Numer zgłoszenia 382584 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery

Sposób realizowania transakcji handlowych G06Q30/00 2007-06-05

Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08

Data wydania 2007-06-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni LESZCZYŃSKI ANDRZEJ

Miasto twórcy Gorzów Wlkp.

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Gorzów Wlkp.

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382585 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć

Elementy mocujące dwustronne aluminowe uchwyty w drzwiach i dwustronne metalowe uchwyty w drzwiach PL 2007-06-05

Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08

Data wydania 2007-06-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KUCHARSKA JANINA

Miasto twórcy Chrzanów

Status sprawy ” PL”

Symbol planu Chrzanów

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382586 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć

Sposób przesyłania pakietu informacji alarmowej z telefonu komórkowego H04M11/04 H04W88/02 2007-06-05

Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08

Data wydania 2007-06-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni WASILEWSKI JANUSZ

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382587 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem

Sposób wykonania nawierzchni komunikacyjnej w terenie zakrytym Kraków 2007-06-05

Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08

Data wydania 2007-06-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KESSLER ADAM

Miasto twórcy Kraków

Status sprawy „PL”

Symbol planu Kraków

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382588 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem

Stół obrotowy manipulatora kątowego z chłodzoną częścią mocującą Bydgoszcz 2007-06-04

Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08

Data wydania 2007-06-04

Numer WUP 01/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-01-31

Uprawnieni UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH

Miasto twórcy CIECHACKI KRZYSZTOF

Status sprawy ” Jania Góra”

Symbol planu CIECHACKI KRZYSZTOF

Numer prawa wyłącznego 213236 dwieście trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć

Numer zgłoszenia 382584 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery

Sposób realizowania transakcji handlowych G06Q30/00 2007-06-05

Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08

Data wydania 2007-06-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni LESZCZYŃSKI ANDRZEJ

Miasto twórcy Gorzów Wlkp.

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Gorzów Wlkp.

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382585 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć

Elementy mocujące dwustronne aluminowe uchwyty w drzwiach i dwustronne metalowe uchwyty w drzwiach PL 2007-06-05

Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08

Data wydania 2007-06-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KUCHARSKA JANINA

Miasto twórcy Chrzanów

Status sprawy ” PL”

Symbol planu Chrzanów

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382586 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć

Sposób przesyłania pakietu informacji alarmowej z telefonu komórkowego H04M11/04 H04W88/02 2007-06-05

Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08

Data wydania 2007-06-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni WASILEWSKI JANUSZ

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382587 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem

Sposób wykonania nawierzchni komunikacyjnej w terenie zakrytym Kraków 2007-06-05

Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08

Data wydania 2007-06-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KESSLER ADAM

Miasto twórcy Kraków

Status sprawy „PL”

Symbol planu Kraków

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382588 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem

seat alhambra łódź