Sposób wydobywania bituminu Calgary 2013-08-21

Sposób wydobywania bituminu Calgary 2013-08-21

Sposób łączenia ram konstrukcyjnych szyną Bi-Triangle E04B1/38 E04B1/58 E04B2/74 E04B2/80 A47B96/14 F16B7/04 2015-02-24

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-24

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SMART DESIGN EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Wysogotowo

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu Wysogotowo

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411365 czterysta jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć

Sposób pomiarowego wyznaczania współczynnika strat ciepła budynku dla określenia wymaganej mocy na ogrzewanie istniejącego budynku mieszkalnego Gliwice 2015-02-24

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-24

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Miasto twórcy ŚWIERC AGATA

Status sprawy ” Żernica”

Symbol planu ŚWIERC AGATA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411366 czterysta jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć

Sposób wyznaczania współczynników strat ciepła przenikania i na wentylację w celu określenia dla charakterystyki energetycznej istniejącego budynku mieszkalnego Gliwice 2015-02-24

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-24

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Miasto twórcy ŚWIERC AGATA

Status sprawy ” Żernica”

Symbol planu ŚWIERC AGATA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411367 czterysta jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem

Kołowrotek nurkowy B65H75/44 B63C11/02 2015-02-24

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-24

Numer WUP 08/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-08-31

Uprawnieni WIŚNIEWSKI JACEK

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego 226551 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 411368 czterysta jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem

Sposób wydobywania bituminu Calgary 2013-08-21

Numer_BUP 05/2016 Data publikacji BUP 2016-02-29

Data wydania 2013-08-21

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KEMEX LTD

Miasto twórcy JAMES KENNETH

Status sprawy ” Calgary”

Symbol planu JAMES KENNETH

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411369 czterysta jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć

Sposób łączenia ram konstrukcyjnych szyną Bi-Triangle E04B1/38 E04B1/58 E04B2/74 E04B2/80 A47B96/14 F16B7/04 2015-02-24

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-24

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SMART DESIGN EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Wysogotowo

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu Wysogotowo

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411365 czterysta jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć

Sposób pomiarowego wyznaczania współczynnika strat ciepła budynku dla określenia wymaganej mocy na ogrzewanie istniejącego budynku mieszkalnego Gliwice 2015-02-24

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-24

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Miasto twórcy ŚWIERC AGATA

Status sprawy ” Żernica”

Symbol planu ŚWIERC AGATA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411366 czterysta jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć

Sposób wyznaczania współczynników strat ciepła przenikania i na wentylację w celu określenia dla charakterystyki energetycznej istniejącego budynku mieszkalnego Gliwice 2015-02-24

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-24

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Miasto twórcy ŚWIERC AGATA

Status sprawy ” Żernica”

Symbol planu ŚWIERC AGATA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411367 czterysta jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem

Kołowrotek nurkowy B65H75/44 B63C11/02 2015-02-24

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-24

Numer WUP 08/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-08-31

Uprawnieni WIŚNIEWSKI JACEK

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego 226551 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 411368 czterysta jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem

Sposób wydobywania bituminu Calgary 2013-08-21

Numer_BUP 05/2016 Data publikacji BUP 2016-02-29

Data wydania 2013-08-21

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KEMEX LTD

Miasto twórcy JAMES KENNETH

Status sprawy ” Calgary”

Symbol planu JAMES KENNETH

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411369 czterysta jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć

https://www.perkozparts.pl/pl/c/Filtry/1005