Sposób usuwania związków selenu z wód naturalnych i środowiska uwodnionego PL 2009-09-07

Sposób usuwania związków selenu z wód naturalnych i środowiska uwodnionego PL 2009-09-07

Sposób otrzymywania preparatu do kondycjonowania saletry amonowej C05C1/02 C05G3/00 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30

Uprawnieni INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH

Miasto twórcy Puławy

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Puławy

Numer prawa wyłącznego 210799 dwieście dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 388976 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć

Kompozycja farby monitoringującej do znakowania jezdni lub przejść KOWNACKI IGNACY 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BRODNIEWICZ RYSZARD

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Bytom”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388977 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem

Przenośnik taśmowy ratowniczy Mysłowice 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GÓRNICZYCH REMAGUM-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy GADOMSKI ROBERT

Status sprawy ” Mysłowice”

Symbol planu GADOMSKI ROBERT

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388978 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem

Sposób otrzymywania wody nasyconej tlenem PL 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni READ-GENE SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy MORAWSKI ANTONI W.

Status sprawy ” PL”

Symbol planu MORAWSKI ANTONI W.

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388979 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć

Sposób usuwania związków selenu z wód naturalnych i środowiska uwodnionego PL 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni READ-GENE SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy LIBIŃSKI JAN

Status sprawy ” PL”

Symbol planu LIBIŃSKI JAN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388980 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt

Sposób otrzymywania preparatu do kondycjonowania saletry amonowej C05C1/02 C05G3/00 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30

Uprawnieni INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH

Miasto twórcy Puławy

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Puławy

Numer prawa wyłącznego 210799 dwieście dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 388976 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć

Kompozycja farby monitoringującej do znakowania jezdni lub przejść KOWNACKI IGNACY 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BRODNIEWICZ RYSZARD

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Bytom”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388977 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem

Przenośnik taśmowy ratowniczy Mysłowice 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GÓRNICZYCH REMAGUM-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy GADOMSKI ROBERT

Status sprawy ” Mysłowice”

Symbol planu GADOMSKI ROBERT

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388978 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem

Sposób otrzymywania wody nasyconej tlenem PL 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni READ-GENE SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy MORAWSKI ANTONI W.

Status sprawy ” PL”

Symbol planu MORAWSKI ANTONI W.

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388979 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć

Sposób usuwania związków selenu z wód naturalnych i środowiska uwodnionego PL 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni READ-GENE SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy LIBIŃSKI JAN

Status sprawy ” PL”

Symbol planu LIBIŃSKI JAN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388980 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt

https://choinkowo.pl/blog/blog/choinka-bozonarodzeniowa