Sposób regeneracji katalizatora tytanowo-silikalitowego Ti-MCM-41 Szczecin 2015-03-02

Sposób regeneracji katalizatora tytanowo-silikalitowego Ti-MCM-41 Szczecin 2015-03-02

Sposób podnoszenia pojazdów PL 2015-02-26

Numer_BUP 23/2015 Data publikacji BUP 2015-11-09

Data wydania 2015-02-26

Numer WUP 08/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-08-31

Uprawnieni DŹWIGAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy SOSNA BARTŁOMIEJ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu SOSNA BARTŁOMIEJ

Numer prawa wyłącznego 229855 dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 411406 czterysta jedenaście tysięcy czterysta sześć

Fotonowy transmisyjny mikroskop emisyjny elektronów wtórnych H01J37/26 H01J37/285 H01J49/06 2015-02-26

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-26

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni GRZELAKOWSKI KRZYSZTOF

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411407 czterysta jedenaście tysięcy czterysta siedem

Modyfikowana powierzchniowo mika oraz sposób jej wytwarzania Łódź 2015-02-26

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-26

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Miasto twórcy NOWACKA MARIA

Status sprawy ” Tomaszów Mazowiecki”

Symbol planu NOWACKA MARIA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411408 czterysta jedenaście tysięcy czterysta osiem

Modyfikowany materiał nanokompozytowy ŁOJEWSKA JOANNA 2015-02-27

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-27

Numer WUP 07/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-07-31

Uprawnieni sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie

Miasto twórcy Gliwice

Status sprawy ” ŁOJEWSKI TOMASZ”

Symbol planu Gliwice

Numer prawa wyłącznego 229348 dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem

Numer zgłoszenia 411409 czterysta jedenaście tysięcy czterysta dziewięć

Sposób regeneracji katalizatora tytanowo-silikalitowego Ti-MCM-41 Szczecin 2015-03-02

Numer_BUP 19/2016 Data publikacji BUP 2016-09-12

Data wydania 2015-03-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Miasto twórcy KŁOS MARLENA

Status sprawy ” Białuń”

Symbol planu KŁOS MARLENA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411410 czterysta jedenaście tysięcy czterysta dziesięć

Sposób podnoszenia pojazdów PL 2015-02-26

Numer_BUP 23/2015 Data publikacji BUP 2015-11-09

Data wydania 2015-02-26

Numer WUP 08/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-08-31

Uprawnieni DŹWIGAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy SOSNA BARTŁOMIEJ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu SOSNA BARTŁOMIEJ

Numer prawa wyłącznego 229855 dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 411406 czterysta jedenaście tysięcy czterysta sześć

Fotonowy transmisyjny mikroskop emisyjny elektronów wtórnych H01J37/26 H01J37/285 H01J49/06 2015-02-26

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-26

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni GRZELAKOWSKI KRZYSZTOF

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411407 czterysta jedenaście tysięcy czterysta siedem

Modyfikowana powierzchniowo mika oraz sposób jej wytwarzania Łódź 2015-02-26

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-26

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Miasto twórcy NOWACKA MARIA

Status sprawy ” Tomaszów Mazowiecki”

Symbol planu NOWACKA MARIA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411408 czterysta jedenaście tysięcy czterysta osiem

Modyfikowany materiał nanokompozytowy ŁOJEWSKA JOANNA 2015-02-27

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-27

Numer WUP 07/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-07-31

Uprawnieni sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie

Miasto twórcy Gliwice

Status sprawy ” ŁOJEWSKI TOMASZ”

Symbol planu Gliwice

Numer prawa wyłącznego 229348 dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem

Numer zgłoszenia 411409 czterysta jedenaście tysięcy czterysta dziewięć

Sposób regeneracji katalizatora tytanowo-silikalitowego Ti-MCM-41 Szczecin 2015-03-02

Numer_BUP 19/2016 Data publikacji BUP 2016-09-12

Data wydania 2015-03-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Miasto twórcy KŁOS MARLENA

Status sprawy ” Białuń”

Symbol planu KŁOS MARLENA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411410 czterysta jedenaście tysięcy czterysta dziesięć

wynajem busów turek