Sposób redukcji ciśnienia oraz reduktor-parownik w samochodowych instalacjach wtrysku LPG F02M21/06 2007-03-19

Sposób redukcji ciśnienia oraz reduktor-parownik w samochodowych instalacjach wtrysku LPG F02M21/06 2007-03-19

Kompozycja i jej zastosowanie w leczeniu nadciśnienia w gałce ocznej 1998-03-13

Numer_BUP 08/2000 Data publikacji BUP 2000-04-10

Data wydania 1998-03-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni NOVARTIS AG

Miasto twórcy YEN SHAU-FONG

Status sprawy ” Atlanta”

Symbol planu YEN SHAU-FONG

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 381996 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć

Balustrada poręczowa E04H17/00 E04F11/18 E01D19/10 2007-03-17

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-17

Numer WUP 07/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-07-31

Uprawnieni PPUH KEL-MET Jarosław Kieler

Miasto twórcy Łódź

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Łódź

Numer prawa wyłącznego 217397 dwieście siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 381997 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem

Sposób utylizacji złożonych odpadów włókienniczych GROMADZIŃSKA EWA 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP 06/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-06-28

Uprawnieni zwłaszcza z włókienniczych pokryć podłogowych

Miasto twórcy Łódź

Status sprawy ” SCHMIDT HUBERT”

Symbol planu Łódź

Numer prawa wyłącznego 214198 dwieście czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 381998 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem

Urządzenie skanujące PL 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP 04/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-04-30

Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Miasto twórcy ZARZYCKI ARTUR

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ZARZYCKI ARTUR

Numer prawa wyłącznego 216517 dwieście szesnaście tysięcy pięćset siedemnaście

Numer zgłoszenia 381999 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć

Sposób redukcji ciśnienia oraz reduktor-parownik w samochodowych instalacjach wtrysku LPG F02M21/06 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP 01/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-01-31

Uprawnieni AC SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy Wólka Przedmieście

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wólka Przedmieście

Numer prawa wyłącznego 207688 dwieście siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 382000 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące

Kompozycja i jej zastosowanie w leczeniu nadciśnienia w gałce ocznej 1998-03-13

Numer_BUP 08/2000 Data publikacji BUP 2000-04-10

Data wydania 1998-03-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni NOVARTIS AG

Miasto twórcy YEN SHAU-FONG

Status sprawy ” Atlanta”

Symbol planu YEN SHAU-FONG

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 381996 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć

Balustrada poręczowa E04H17/00 E04F11/18 E01D19/10 2007-03-17

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-17

Numer WUP 07/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-07-31

Uprawnieni PPUH KEL-MET Jarosław Kieler

Miasto twórcy Łódź

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Łódź

Numer prawa wyłącznego 217397 dwieście siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 381997 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem

Sposób utylizacji złożonych odpadów włókienniczych GROMADZIŃSKA EWA 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP 06/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-06-28

Uprawnieni zwłaszcza z włókienniczych pokryć podłogowych

Miasto twórcy Łódź

Status sprawy ” SCHMIDT HUBERT”

Symbol planu Łódź

Numer prawa wyłącznego 214198 dwieście czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 381998 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem

Urządzenie skanujące PL 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP 04/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-04-30

Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Miasto twórcy ZARZYCKI ARTUR

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ZARZYCKI ARTUR

Numer prawa wyłącznego 216517 dwieście szesnaście tysięcy pięćset siedemnaście

Numer zgłoszenia 381999 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć

Sposób redukcji ciśnienia oraz reduktor-parownik w samochodowych instalacjach wtrysku LPG F02M21/06 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP 01/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-01-31

Uprawnieni AC SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy Wólka Przedmieście

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wólka Przedmieście

Numer prawa wyłącznego 207688 dwieście siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 382000 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące

klimatyzacja hali produkcyjnej