Sposób pomiaru temperatury skurczu skóry PL 2016-12-22

Sposób pomiaru temperatury skurczu skóry PL 2016-12-22

Sposób otrzymywania biodegradowalnych folii rozpuszczalnych w wodzie oraz biodegradowalna folia rozpuszczalna w wodzie PL 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Miasto twórcy ZDANOWICZ MAGDALENA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ZDANOWICZ MAGDALENA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419929 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć

Sposób otrzymywania saponiny pochodzenia roślinnego MULARSKA JOANNA 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni o wysokiej czystości i fizykochemicznie stabilnej formie

Miasto twórcy MULARSKI JACEK

Status sprawy „Katowice”

Symbol planu MULARSKI JACEK

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419930 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści

Swobodnie programowalny sterownik oraz układ sterowania systemu sygnalizacji pożaru PL 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni EL-PIAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy DWORZECKI RYSZARD

Status sprawy ” PL”

Symbol planu DWORZECKI RYSZARD

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419931 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden

Urządzenie do pomiaru temperatury skurczu skóry PL 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

Miasto twórcy ŻUK WALDEMAR

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ŻUK WALDEMAR

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419934 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery

Sposób pomiaru temperatury skurczu skóry PL 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

Miasto twórcy ŻUK WALDEMAR

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ŻUK WALDEMAR

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419935 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć

Sposób otrzymywania biodegradowalnych folii rozpuszczalnych w wodzie oraz biodegradowalna folia rozpuszczalna w wodzie PL 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Miasto twórcy ZDANOWICZ MAGDALENA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ZDANOWICZ MAGDALENA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419929 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć

Sposób otrzymywania saponiny pochodzenia roślinnego MULARSKA JOANNA 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni o wysokiej czystości i fizykochemicznie stabilnej formie

Miasto twórcy MULARSKI JACEK

Status sprawy „Katowice”

Symbol planu MULARSKI JACEK

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419930 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści

Swobodnie programowalny sterownik oraz układ sterowania systemu sygnalizacji pożaru PL 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni EL-PIAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy DWORZECKI RYSZARD

Status sprawy ” PL”

Symbol planu DWORZECKI RYSZARD

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419931 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden

Urządzenie do pomiaru temperatury skurczu skóry PL 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

Miasto twórcy ŻUK WALDEMAR

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ŻUK WALDEMAR

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419934 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery

Sposób pomiaru temperatury skurczu skóry PL 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

Miasto twórcy ŻUK WALDEMAR

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ŻUK WALDEMAR

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419935 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć