Sposób otrzymywania heterogenizowanego katalizatora platynowego Poznań 1997-09-15

Sposób otrzymywania heterogenizowanego katalizatora platynowego Poznań 1997-09-15

Sposób i urządzenie do grawimetrycznego wyznaczania pozycji statku G01C21/08 G05D1/02 1997-09-15

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-15

Numer WUP 06/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-06-28

Uprawnieni JACKOWSKI KAJETAN

Miasto twórcy Gdynia

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Gdynia

Numer prawa wyłącznego 183599 sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 322146 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści sześć

Lemiesz spycharkowy kompaktora 1997-09-15

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-15

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE HYDMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy SKRZYŃSKI ZDZISŁAW

Status sprawy „”

Symbol planu SKRZYŃSKI ZDZISŁAW

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322147 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści siedem

Urządzenie do higieny osobistej E03D9/08 A47K3/26 1997-09-15

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-15

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni WIANECKI ANDRZEJ

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322148 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści osiem

Sposób otrzymywania propylotrichlorosilanu Poznań 1997-09-15

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-15

Numer WUP 04/2003 Data_Publikacji_WUP 2003-04-30

Uprawnieni UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA

Miasto twórcy FOLTYNOWICZ ZENON

Status sprawy ” Poznań”

Symbol planu FOLTYNOWICZ ZENON

Numer prawa wyłącznego 185355 sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 322149 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści dziewięć

Sposób otrzymywania heterogenizowanego katalizatora platynowego Poznań 1997-09-15

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-15

Numer WUP 01/2004 Data_Publikacji_WUP 2004-01-30

Uprawnieni UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA

Miasto twórcy FOLTYNOWICZ ZENON

Status sprawy ” Poznań”

Symbol planu FOLTYNOWICZ ZENON

Numer prawa wyłącznego 186515 sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset piętnaście

Numer zgłoszenia 322150 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt

Sposób i urządzenie do grawimetrycznego wyznaczania pozycji statku G01C21/08 G05D1/02 1997-09-15

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-15

Numer WUP 06/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-06-28

Uprawnieni JACKOWSKI KAJETAN

Miasto twórcy Gdynia

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Gdynia

Numer prawa wyłącznego 183599 sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 322146 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści sześć

Lemiesz spycharkowy kompaktora 1997-09-15

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-15

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE HYDMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy SKRZYŃSKI ZDZISŁAW

Status sprawy „”

Symbol planu SKRZYŃSKI ZDZISŁAW

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322147 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści siedem

Urządzenie do higieny osobistej E03D9/08 A47K3/26 1997-09-15

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-15

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni WIANECKI ANDRZEJ

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322148 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści osiem

Sposób otrzymywania propylotrichlorosilanu Poznań 1997-09-15

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-15

Numer WUP 04/2003 Data_Publikacji_WUP 2003-04-30

Uprawnieni UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA

Miasto twórcy FOLTYNOWICZ ZENON

Status sprawy ” Poznań”

Symbol planu FOLTYNOWICZ ZENON

Numer prawa wyłącznego 185355 sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 322149 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści dziewięć

Sposób otrzymywania heterogenizowanego katalizatora platynowego Poznań 1997-09-15

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-15

Numer WUP 01/2004 Data_Publikacji_WUP 2004-01-30

Uprawnieni UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA

Miasto twórcy FOLTYNOWICZ ZENON

Status sprawy ” Poznań”

Symbol planu FOLTYNOWICZ ZENON

Numer prawa wyłącznego 186515 sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset piętnaście

Numer zgłoszenia 322150 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt