Sposób otrzymywania gazów inertnych oraz układ urządzeń dla stosowania gazów inertnych w podziemnych wyrobiskach kopalni Katowice 2007-05-04

Sposób otrzymywania gazów inertnych oraz układ urządzeń dla stosowania gazów inertnych w podziemnych wyrobiskach kopalni Katowice 2007-05-04

Sposób wytwarzania kompozycji ceramicznej do czujników elektrochemicznych o zróżnicowanym potencjale i kompozycja ceramiczna do czujników elektrochemicznych o zróżnicowanym potencjale C04B35/50 2007-05-02

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-02

Numer WUP 09/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-09-30

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 209504 dwieście dziewięć tysięcy pięćset cztery

Numer zgłoszenia 382355 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć

Układ napędowy spalinowo-elektryczny F02G5/00 F02G3/02 F02B37/10 2007-05-02

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382356 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć

Układ napędowy spalinowo-parowo-elektryczny B60K6/00 2007-05-02

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382357 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem

Sposób wytwarzania monolitycznych lateralnych warstw krzemowych na multikrystalicznych podłożach Si H01L21/00 2007-05-04

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-04

Numer WUP 11/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-11-30

Uprawnieni POLITECHNIKA LUBELSKA

Miasto twórcy Lublin

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Lublin

Numer prawa wyłącznego 212768 dwieście dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 382359 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć

Sposób otrzymywania gazów inertnych oraz układ urządzeń dla stosowania gazów inertnych w podziemnych wyrobiskach kopalni Katowice 2007-05-04

Numer_BUP 22/2007 Data publikacji BUP 2007-10-29

Data wydania 2007-05-04

Numer WUP 07/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-07-31

Uprawnieni MARKS GRZEGORZ

Miasto twórcy ZIMNY JAN

Status sprawy ” Katowice”

Symbol planu ZIMNY JAN

Numer prawa wyłącznego 211881 dwieście jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 382360 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt

Sposób wytwarzania kompozycji ceramicznej do czujników elektrochemicznych o zróżnicowanym potencjale i kompozycja ceramiczna do czujników elektrochemicznych o zróżnicowanym potencjale C04B35/50 2007-05-02

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-02

Numer WUP 09/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-09-30

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 209504 dwieście dziewięć tysięcy pięćset cztery

Numer zgłoszenia 382355 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć

Układ napędowy spalinowo-elektryczny F02G5/00 F02G3/02 F02B37/10 2007-05-02

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382356 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć

Układ napędowy spalinowo-parowo-elektryczny B60K6/00 2007-05-02

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382357 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem

Sposób wytwarzania monolitycznych lateralnych warstw krzemowych na multikrystalicznych podłożach Si H01L21/00 2007-05-04

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-04

Numer WUP 11/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-11-30

Uprawnieni POLITECHNIKA LUBELSKA

Miasto twórcy Lublin

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Lublin

Numer prawa wyłącznego 212768 dwieście dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 382359 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć

Sposób otrzymywania gazów inertnych oraz układ urządzeń dla stosowania gazów inertnych w podziemnych wyrobiskach kopalni Katowice 2007-05-04

Numer_BUP 22/2007 Data publikacji BUP 2007-10-29

Data wydania 2007-05-04

Numer WUP 07/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-07-31

Uprawnieni MARKS GRZEGORZ

Miasto twórcy ZIMNY JAN

Status sprawy ” Katowice”

Symbol planu ZIMNY JAN

Numer prawa wyłącznego 211881 dwieście jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 382360 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt

podkolanówki na żylaki