Sposób otrzymywania ekstraktów z konopi PL 2016-12-27

Sposób otrzymywania ekstraktów z konopi PL 2016-12-27

Materiał na opakowanie w kształcie torby B65D30/10 B31B70/00 2016-12-25

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SILBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Jastrzębie Zdrój

Status sprawy „”

Symbol planu Jastrzębie Zdrój

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419972 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa

Flokowana listwa na bazie spienionego PVC i sposób formowania flokowanej listwy na bazie spienionego PVC B29C35/02 B29C53/00 2016-12-27

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-27

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KRASOWSKI MACIEJ

Miasto twórcy Kraków

Status sprawy „”

Symbol planu Kraków

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419973 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy

Sposób ekstrakcji konopi Puławy 2016-12-27

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-27

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH

Miasto twórcy KOZŁOWSKI KAZIMIERZ

Status sprawy ” Puławy”

Symbol planu KOZŁOWSKI KAZIMIERZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419974 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery

Sposób obróbki cieplnej stopów magnezu Zakrzowiec 2016-12-22

Numer_BUP 13/2017 Data publikacji BUP 2017-06-19

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH

Miasto twórcy PŁONKA BARTŁOMIEJ

Status sprawy ” Kraków”

Symbol planu PŁONKA BARTŁOMIEJ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419976 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć

Sposób otrzymywania ekstraktów z konopi PL 2016-12-27

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-27

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH

Miasto twórcy KOZŁOWSKI KAZIMIERZ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu KOZŁOWSKI KAZIMIERZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419977 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem

Materiał na opakowanie w kształcie torby B65D30/10 B31B70/00 2016-12-25

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SILBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Jastrzębie Zdrój

Status sprawy „”

Symbol planu Jastrzębie Zdrój

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419972 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa

Flokowana listwa na bazie spienionego PVC i sposób formowania flokowanej listwy na bazie spienionego PVC B29C35/02 B29C53/00 2016-12-27

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-27

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KRASOWSKI MACIEJ

Miasto twórcy Kraków

Status sprawy „”

Symbol planu Kraków

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419973 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy

Sposób ekstrakcji konopi Puławy 2016-12-27

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-27

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH

Miasto twórcy KOZŁOWSKI KAZIMIERZ

Status sprawy ” Puławy”

Symbol planu KOZŁOWSKI KAZIMIERZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419974 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery

Sposób obróbki cieplnej stopów magnezu Zakrzowiec 2016-12-22

Numer_BUP 13/2017 Data publikacji BUP 2017-06-19

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH

Miasto twórcy PŁONKA BARTŁOMIEJ

Status sprawy ” Kraków”

Symbol planu PŁONKA BARTŁOMIEJ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419976 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć

Sposób otrzymywania ekstraktów z konopi PL 2016-12-27

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-27

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH

Miasto twórcy KOZŁOWSKI KAZIMIERZ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu KOZŁOWSKI KAZIMIERZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419977 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem