Sposób otrzymywania bimetalicznego drutu z metali do wytwarzania wyrobów jubilerskich i zespół do otrzymywania bimetalicznego pręta z metali do wytwarzania wyrobów jubilerskich B22D19/00 B22D11/00 B22D23/04 2011-07-05

Sposób otrzymywania bimetalicznego drutu z metali do wytwarzania wyrobów jubilerskich i zespół do otrzymywania bimetalicznego pręta z metali do wytwarzania wyrobów jubilerskich B22D19/00 B22D11/00 B22D23/04 2011-07-05

Sposób określania parametrów zgrzewania blach o wysokiej wytrzymałości zwłaszcza TRIP i DP WENQI ZHANG 2011-07-05

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29

Uprawnieni INSTYTUT SPAWALNICTWA

Miasto twórcy ŁOMOZIK MIROSŁAW

Status sprawy „Gliwice”

Symbol planu ŁOMOZIK MIROSŁAW

Numer prawa wyłącznego 217709 dwieście siedemnaście tysięcy siedemset dziewięć

Numer zgłoszenia 395526 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć

Zawór zwrotny klapowy F16K1/18 F16K15/03 2011-07-05

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP 05/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-05-30

Uprawnieni GUTKOWSKI JAN FIRMA GUTKOWSKI

Miasto twórcy Leszno

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Leszno

Numer prawa wyłącznego 216713 dwieście szesnaście tysięcy siedemset trzynaście

Numer zgłoszenia 395527 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem

Metalowe uchwyty do zawieszenia plastykowych worków 2011-07-05

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni przy segregacji surowców wtórnych

Miasto twórcy BARTEL ANDRZEJ

Status sprawy „B65F1/04”

Symbol planu BARTEL ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395528 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem

Statek zawierający zespół do powierzchniowego oczyszczania wód z ropy  i ropopochodnych RUCIŃSKA MONIKA 2011-07-05

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PRZĄDKA KAZIMIERZ

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Poznań”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395529 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć

Sposób otrzymywania bimetalicznego drutu z metali do wytwarzania wyrobów jubilerskich i zespół do otrzymywania bimetalicznego pręta z metali do wytwarzania wyrobów jubilerskich B22D19/00 B22D11/00 B22D23/04 2011-07-05

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP 05/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-05-30

Uprawnieni WIECZOREK WACŁAW JÓZEF

Miasto twórcy Rawicz

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Rawicz

Numer prawa wyłącznego 216798 dwieście szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 395530 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści

Sposób określania parametrów zgrzewania blach o wysokiej wytrzymałości zwłaszcza TRIP i DP WENQI ZHANG 2011-07-05

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29

Uprawnieni INSTYTUT SPAWALNICTWA

Miasto twórcy ŁOMOZIK MIROSŁAW

Status sprawy „Gliwice”

Symbol planu ŁOMOZIK MIROSŁAW

Numer prawa wyłącznego 217709 dwieście siedemnaście tysięcy siedemset dziewięć

Numer zgłoszenia 395526 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć

Zawór zwrotny klapowy F16K1/18 F16K15/03 2011-07-05

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP 05/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-05-30

Uprawnieni GUTKOWSKI JAN FIRMA GUTKOWSKI

Miasto twórcy Leszno

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Leszno

Numer prawa wyłącznego 216713 dwieście szesnaście tysięcy siedemset trzynaście

Numer zgłoszenia 395527 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem

Metalowe uchwyty do zawieszenia plastykowych worków 2011-07-05

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni przy segregacji surowców wtórnych

Miasto twórcy BARTEL ANDRZEJ

Status sprawy „B65F1/04”

Symbol planu BARTEL ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395528 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem

Statek zawierający zespół do powierzchniowego oczyszczania wód z ropy  i ropopochodnych RUCIŃSKA MONIKA 2011-07-05

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PRZĄDKA KAZIMIERZ

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Poznań”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395529 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć

Sposób otrzymywania bimetalicznego drutu z metali do wytwarzania wyrobów jubilerskich i zespół do otrzymywania bimetalicznego pręta z metali do wytwarzania wyrobów jubilerskich B22D19/00 B22D11/00 B22D23/04 2011-07-05

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP 05/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-05-30

Uprawnieni WIECZOREK WACŁAW JÓZEF

Miasto twórcy Rawicz

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Rawicz

Numer prawa wyłącznego 216798 dwieście szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 395530 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści

wynajem lawet poznań