Sposób otrzymywania 1 JAROSZUK ELŻBIETA 1997-09-18

Sposób otrzymywania 1 JAROSZUK ELŻBIETA 1997-09-18

Sposób i urządzenie do pomiaru przestrzennych przemieszczeń kątowych wałów H02K15/16 1997-09-16

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-16

Numer WUP 05/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-05-31

Uprawnieni WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego 183165 sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 322151 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden

Sposób wytwarzania pończochy kikutowej i pończocha kikutowa bd 1997-09-16

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-16

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ORPEL SPÓŁDZIELNIA USŁUG TECHNICZNO-HANDLOWYCH I WDROŻEŃ

Miasto twórcy MARSZAŁKOWSKI HENRYK

Status sprawy „”

Symbol planu MARSZAŁKOWSKI HENRYK

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322152 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa

Rozdzielnica przedziałowa osłonięta prądu przemiennego średniego napięcia ŚLĘK EUGENIUSZ 1997-09-16

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-16

Numer WUP 01/2005 Data_Publikacji_WUP 2005-01-31

Uprawnieni ELEKTROMONTAŻ-1 KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy GUZY ZDZISŁAW

Status sprawy „Krzepice”

Symbol planu GUZY ZDZISŁAW

Numer prawa wyłącznego 188282 sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 322153 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy

Piec szybowy do spiekania kruszywa mineralnego Katowice 1997-09-16

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-16

Numer WUP 04/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-04-30

Uprawnieni zwłaszcza z odpadów przywęglowych

Miasto twórcy WOŹNIACKI ZDZISŁAW

Status sprawy ” Tychy”

Symbol planu WOŹNIACKI ZDZISŁAW

Numer prawa wyłącznego 182928 sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem

Numer zgłoszenia 322154 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery

Sposób otrzymywania 1 JAROSZUK ELŻBIETA 1997-09-18

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-18

Numer WUP 10/2004 Data_Publikacji_WUP 2004-10-29

Uprawnieni 2

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Warszawa”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 187890 sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt

Numer zgłoszenia 322155 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć

Sposób i urządzenie do pomiaru przestrzennych przemieszczeń kątowych wałów H02K15/16 1997-09-16

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-16

Numer WUP 05/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-05-31

Uprawnieni WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego 183165 sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 322151 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden

Sposób wytwarzania pończochy kikutowej i pończocha kikutowa bd 1997-09-16

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-16

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ORPEL SPÓŁDZIELNIA USŁUG TECHNICZNO-HANDLOWYCH I WDROŻEŃ

Miasto twórcy MARSZAŁKOWSKI HENRYK

Status sprawy „”

Symbol planu MARSZAŁKOWSKI HENRYK

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322152 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa

Rozdzielnica przedziałowa osłonięta prądu przemiennego średniego napięcia ŚLĘK EUGENIUSZ 1997-09-16

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-16

Numer WUP 01/2005 Data_Publikacji_WUP 2005-01-31

Uprawnieni ELEKTROMONTAŻ-1 KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy GUZY ZDZISŁAW

Status sprawy „Krzepice”

Symbol planu GUZY ZDZISŁAW

Numer prawa wyłącznego 188282 sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 322153 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy

Piec szybowy do spiekania kruszywa mineralnego Katowice 1997-09-16

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-16

Numer WUP 04/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-04-30

Uprawnieni zwłaszcza z odpadów przywęglowych

Miasto twórcy WOŹNIACKI ZDZISŁAW

Status sprawy ” Tychy”

Symbol planu WOŹNIACKI ZDZISŁAW

Numer prawa wyłącznego 182928 sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem

Numer zgłoszenia 322154 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery

Sposób otrzymywania 1 JAROSZUK ELŻBIETA 1997-09-18

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-18

Numer WUP 10/2004 Data_Publikacji_WUP 2004-10-29

Uprawnieni 2

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Warszawa”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 187890 sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt

Numer zgłoszenia 322155 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć

hydraulik warszawa ursynów