Sposób ogrzewania domków jednorodzinnych i układ instalacji do ogrzewania domków jednorodzinnych F24B1/185 F24F12/00 F24D5/02 2007-04-10

Sposób ogrzewania domków jednorodzinnych i układ instalacji do ogrzewania domków jednorodzinnych F24B1/185 F24F12/00 F24D5/02 2007-04-10

Materiał na poduszki do pieczątek automatycznych oraz sposób wytwarzania materiału na poduszki do pieczątek automatycznych 2007-04-10

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-10

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SANWIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy JÓZEFOWICZ ROBERT

Status sprawy ” „

Symbol planu JÓZEFOWICZ ROBERT

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382166 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć

Odzyskanie ciepła uchodzącego wraz ze spalinami do komina F23J15/00 F23J13/04 F24B1/183 2007-04-10

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-10

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BORUK WŁADYSŁAW

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382167 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem

Sposób wytwarzania S-(-)- 8-metoksy -2- tetralolu Wrocław 2007-04-10

Numer_BUP 20/2007 Data publikacji BUP 2007-10-01

Data wydania 2007-04-10

Numer WUP 02/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-02-28

Uprawnieni UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

Miasto twórcy JANECZKO TOMASZ

Status sprawy ” Osola”

Symbol planu JANECZKO TOMASZ

Numer prawa wyłącznego 207814 dwieście siedem tysięcy osiemset czternaście

Numer zgłoszenia 382168 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem

Układ sterowania cylindra manewrowego w sprężynowych napędach hamulcowych odwodzonych pneumatycznie Zabrze 2007-04-10

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-10

Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30

Uprawnieni INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

Miasto twórcy MEDER ANDRZEJ

Status sprawy ” Gliwice”

Symbol planu MEDER ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego 210847 dwieście dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem

Numer zgłoszenia 382169 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć

Sposób ogrzewania domków jednorodzinnych i układ instalacji do ogrzewania domków jednorodzinnych F24B1/185 F24F12/00 F24D5/02 2007-04-10

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-10

Numer WUP 06/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-06-28

Uprawnieni PANKIEWICZ ZBIGNIEW

Miasto twórcy Gdańsk

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Gdańsk

Numer prawa wyłącznego 214005 dwieście czternaście tysięcy pięć

Numer zgłoszenia 382170 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt

Materiał na poduszki do pieczątek automatycznych oraz sposób wytwarzania materiału na poduszki do pieczątek automatycznych 2007-04-10

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-10

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SANWIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy JÓZEFOWICZ ROBERT

Status sprawy ” „

Symbol planu JÓZEFOWICZ ROBERT

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382166 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć

Odzyskanie ciepła uchodzącego wraz ze spalinami do komina F23J15/00 F23J13/04 F24B1/183 2007-04-10

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-10

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BORUK WŁADYSŁAW

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382167 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem

Sposób wytwarzania S-(-)- 8-metoksy -2- tetralolu Wrocław 2007-04-10

Numer_BUP 20/2007 Data publikacji BUP 2007-10-01

Data wydania 2007-04-10

Numer WUP 02/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-02-28

Uprawnieni UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

Miasto twórcy JANECZKO TOMASZ

Status sprawy ” Osola”

Symbol planu JANECZKO TOMASZ

Numer prawa wyłącznego 207814 dwieście siedem tysięcy osiemset czternaście

Numer zgłoszenia 382168 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem

Układ sterowania cylindra manewrowego w sprężynowych napędach hamulcowych odwodzonych pneumatycznie Zabrze 2007-04-10

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-10

Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30

Uprawnieni INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

Miasto twórcy MEDER ANDRZEJ

Status sprawy ” Gliwice”

Symbol planu MEDER ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego 210847 dwieście dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem

Numer zgłoszenia 382169 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć

Sposób ogrzewania domków jednorodzinnych i układ instalacji do ogrzewania domków jednorodzinnych F24B1/185 F24F12/00 F24D5/02 2007-04-10

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-10

Numer WUP 06/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-06-28

Uprawnieni PANKIEWICZ ZBIGNIEW

Miasto twórcy Gdańsk

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Gdańsk

Numer prawa wyłącznego 214005 dwieście czternaście tysięcy pięć

Numer zgłoszenia 382170 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt

zajęcia dla dzieci 2- 3 lata łódź