Sposób odmiedziowania żużla z pieca zawiesinowego Gliwice 2007-04-30

Sposób odmiedziowania żużla z pieca zawiesinowego Gliwice 2007-04-30

Kaseta zabezpieczająca otwór klucza zamka do drzwi Radom 2007-04-30

Numer_BUP 23/2007 Data publikacji BUP 2007-11-12

Data wydania 2007-04-30

Numer WUP 09/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-09-30

Uprawnieni MEGATERM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy STĘPIEŃ JAN

Status sprawy ” Kielce”

Symbol planu STĘPIEŃ JAN

Numer prawa wyłącznego 206835 dwieście sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć

Numer zgłoszenia 382329 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć

Filtr do wody PL 2007-04-30

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-04-30

Numer WUP 09/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-09-28

Uprawnieni EUROPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy WIETRZYŃSKI MARCIN

Status sprawy ” PL”

Symbol planu WIETRZYŃSKI MARCIN

Numer prawa wyłącznego 212292 dwieście dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 382330 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści

Głowica wytłaczarska PL 2007-04-30

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-04-30

Numer WUP 04/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-04-30

Uprawnieni INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW

Miasto twórcy ICHA PAWEŁ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ICHA PAWEŁ

Numer prawa wyłącznego 211280 dwieście jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt

Numer zgłoszenia 382331 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden

Jednosekcyjny zawór hamulcowy Białystok 2007-04-30

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-04-30

Numer WUP 02/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-02-29

Uprawnieni zwłaszcza do ciągników rolniczych

Miasto twórcy MIATLUK MIKOŁAJ

Status sprawy „PL”

Symbol planu MIATLUK MIKOŁAJ

Numer prawa wyłącznego 210662 dwieście dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 382332 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa

Sposób odmiedziowania żużla z pieca zawiesinowego Gliwice 2007-04-30

Numer_BUP 09/2008 Data publikacji BUP 2008-04-28

Data wydania 2007-04-30

Numer WUP 01/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-01-31

Uprawnieni INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH

Miasto twórcy BOTOR JAN

Status sprawy ” Gliwice”

Symbol planu BOTOR JAN

Numer prawa wyłącznego 210377 dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 382333 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści trzy

Kaseta zabezpieczająca otwór klucza zamka do drzwi Radom 2007-04-30

Numer_BUP 23/2007 Data publikacji BUP 2007-11-12

Data wydania 2007-04-30

Numer WUP 09/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-09-30

Uprawnieni MEGATERM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy STĘPIEŃ JAN

Status sprawy ” Kielce”

Symbol planu STĘPIEŃ JAN

Numer prawa wyłącznego 206835 dwieście sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć

Numer zgłoszenia 382329 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć

Filtr do wody PL 2007-04-30

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-04-30

Numer WUP 09/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-09-28

Uprawnieni EUROPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy WIETRZYŃSKI MARCIN

Status sprawy ” PL”

Symbol planu WIETRZYŃSKI MARCIN

Numer prawa wyłącznego 212292 dwieście dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 382330 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści

Głowica wytłaczarska PL 2007-04-30

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-04-30

Numer WUP 04/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-04-30

Uprawnieni INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW

Miasto twórcy ICHA PAWEŁ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ICHA PAWEŁ

Numer prawa wyłącznego 211280 dwieście jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt

Numer zgłoszenia 382331 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden

Jednosekcyjny zawór hamulcowy Białystok 2007-04-30

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-04-30

Numer WUP 02/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-02-29

Uprawnieni zwłaszcza do ciągników rolniczych

Miasto twórcy MIATLUK MIKOŁAJ

Status sprawy „PL”

Symbol planu MIATLUK MIKOŁAJ

Numer prawa wyłącznego 210662 dwieście dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 382332 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa

Sposób odmiedziowania żużla z pieca zawiesinowego Gliwice 2007-04-30

Numer_BUP 09/2008 Data publikacji BUP 2008-04-28

Data wydania 2007-04-30

Numer WUP 01/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-01-31

Uprawnieni INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH

Miasto twórcy BOTOR JAN

Status sprawy ” Gliwice”

Symbol planu BOTOR JAN

Numer prawa wyłącznego 210377 dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 382333 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści trzy

szkoła nauki jazdy warszawa