Sposób oczyszczania gazu ziemnego od siarkowodoru oraz preparat do tego sposobu LEŃSKI WITOLD 2015-03-23

Sposób oczyszczania gazu ziemnego od siarkowodoru oraz preparat do tego sposobu LEŃSKI WITOLD 2015-03-23

Segment zabudowy ZACHURA ADAM 2015-03-23

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-23

Numer WUP 04/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-04-30

Uprawnieni INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

Miasto twórcy TARKOWSKI ARTUR

Status sprawy „Katowice”

Symbol planu TARKOWSKI ARTUR

Numer prawa wyłącznego 228652 dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 411697 czterysta jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem

Bateryjno-objętościowy system zbierania próbek ciekłych. G01N1/12 G01N1/10 2015-03-23

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Miasto twórcy Gryfino

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Gryfino

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411698 czterysta jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem

Dach ruchomy przestrzeni mieszkalnej lub technicznej E04B7/16 E04B1/34 E04B7/10 E04H3/10 2015-03-23

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ROWIŃSKI LECH

Miasto twórcy Stanisławowo

Status sprawy „”

Symbol planu Stanisławowo

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411699 czterysta jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć

Konstrukcja budynku Kielce 2015-03-26

Numer_BUP 14/2016 Data publikacji BUP 2016-07-04

Data wydania 2015-03-26

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza wielokondygnacyjnego

Miasto twórcy KOWAL ZBIGNIEW

Status sprawy „PL”

Symbol planu KOWAL ZBIGNIEW

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411700 czterysta jedenaście tysięcy siedemset

Sposób oczyszczania gazu ziemnego od siarkowodoru oraz preparat do tego sposobu LEŃSKI WITOLD 2015-03-23

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni LEŃSKI WITOLD

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Dankowice”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411701 czterysta jedenaście tysięcy siedemset jeden

Segment zabudowy ZACHURA ADAM 2015-03-23

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-23

Numer WUP 04/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-04-30

Uprawnieni INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

Miasto twórcy TARKOWSKI ARTUR

Status sprawy „Katowice”

Symbol planu TARKOWSKI ARTUR

Numer prawa wyłącznego 228652 dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 411697 czterysta jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem

Bateryjno-objętościowy system zbierania próbek ciekłych. G01N1/12 G01N1/10 2015-03-23

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Miasto twórcy Gryfino

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Gryfino

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411698 czterysta jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem

Dach ruchomy przestrzeni mieszkalnej lub technicznej E04B7/16 E04B1/34 E04B7/10 E04H3/10 2015-03-23

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ROWIŃSKI LECH

Miasto twórcy Stanisławowo

Status sprawy „”

Symbol planu Stanisławowo

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411699 czterysta jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć

Konstrukcja budynku Kielce 2015-03-26

Numer_BUP 14/2016 Data publikacji BUP 2016-07-04

Data wydania 2015-03-26

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza wielokondygnacyjnego

Miasto twórcy KOWAL ZBIGNIEW

Status sprawy „PL”

Symbol planu KOWAL ZBIGNIEW

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411700 czterysta jedenaście tysięcy siedemset

Sposób oczyszczania gazu ziemnego od siarkowodoru oraz preparat do tego sposobu LEŃSKI WITOLD 2015-03-23

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni LEŃSKI WITOLD

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Dankowice”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411701 czterysta jedenaście tysięcy siedemset jeden

instruktorzy szklarska poręba