Sposób nanoszenia mikrocząstek metalu na materiał polimerowy Warszawa 2013-07-18

Sposób nanoszenia mikrocząstek metalu na materiał polimerowy Warszawa 2013-07-18

Czujnik elektromagnetyczny do badania stanu strukturalnego materiałów przewodzących PL 2013-07-18

Numer_BUP 02/2015 Data publikacji BUP 2015-01-19

Data wydania 2013-07-18

Numer WUP 05/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-05-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Miasto twórcy GWAREK WOJCIECH

Status sprawy ” PL”

Symbol planu GWAREK WOJCIECH

Numer prawa wyłącznego 225736 dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć

Numer zgłoszenia 404769 czterysta cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć

Substancja biologicznie czynna o działaniu chwastobójczym oraz sposób jej wytwarzania RYCHTER PIOTR 2013-07-18

Numer_BUP 02/2015 Data publikacji BUP 2015-01-19

Data wydania 2013-07-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Miasto twórcy KOWALCZUK MAREK

Status sprawy ” SIŁOWIECKI ANDRZEJ”

Symbol planu KOWALCZUK MAREK

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 404770 czterysta cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt

Sposób łączenia elementów jubilerskich 2013-07-18

Numer_BUP 02/2015 Data publikacji BUP 2015-01-19

Data wydania 2013-07-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni złącze jubilerskie do stosowania tego sposobu oraz wyroby jubilerskie łączone tym sposobem

Miasto twórcy SZYSZKOWIAK FELIKS

Status sprawy „A44C5/00 A44C11/00 A44C27/00”

Symbol planu SZYSZKOWIAK FELIKS

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 404771 czterysta cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden

Mieszanka do wytwarzania materiałów wibroizolacyjnych do zabezpieczania dróg szynowych i kołowych ADAMCZYK JAN 2013-07-18

Numer_BUP 02/2015 Data publikacji BUP 2015-01-19

Data wydania 2013-07-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” TARGOSZ JAN”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 404772 czterysta cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa

Sposób nanoszenia mikrocząstek metalu na materiał polimerowy Warszawa 2013-07-18

Numer_BUP 02/2015 Data publikacji BUP 2015-01-19

Data wydania 2013-07-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni urządzenie do realizacji sposobu

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” Łomianki”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 404773 czterysta cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy

Czujnik elektromagnetyczny do badania stanu strukturalnego materiałów przewodzących PL 2013-07-18

Numer_BUP 02/2015 Data publikacji BUP 2015-01-19

Data wydania 2013-07-18

Numer WUP 05/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-05-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Miasto twórcy GWAREK WOJCIECH

Status sprawy ” PL”

Symbol planu GWAREK WOJCIECH

Numer prawa wyłącznego 225736 dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć

Numer zgłoszenia 404769 czterysta cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć

Substancja biologicznie czynna o działaniu chwastobójczym oraz sposób jej wytwarzania RYCHTER PIOTR 2013-07-18

Numer_BUP 02/2015 Data publikacji BUP 2015-01-19

Data wydania 2013-07-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Miasto twórcy KOWALCZUK MAREK

Status sprawy ” SIŁOWIECKI ANDRZEJ”

Symbol planu KOWALCZUK MAREK

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 404770 czterysta cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt

Sposób łączenia elementów jubilerskich 2013-07-18

Numer_BUP 02/2015 Data publikacji BUP 2015-01-19

Data wydania 2013-07-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni złącze jubilerskie do stosowania tego sposobu oraz wyroby jubilerskie łączone tym sposobem

Miasto twórcy SZYSZKOWIAK FELIKS

Status sprawy „A44C5/00 A44C11/00 A44C27/00”

Symbol planu SZYSZKOWIAK FELIKS

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 404771 czterysta cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden

Mieszanka do wytwarzania materiałów wibroizolacyjnych do zabezpieczania dróg szynowych i kołowych ADAMCZYK JAN 2013-07-18

Numer_BUP 02/2015 Data publikacji BUP 2015-01-19

Data wydania 2013-07-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” TARGOSZ JAN”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 404772 czterysta cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa

Sposób nanoszenia mikrocząstek metalu na materiał polimerowy Warszawa 2013-07-18

Numer_BUP 02/2015 Data publikacji BUP 2015-01-19

Data wydania 2013-07-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni urządzenie do realizacji sposobu

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” Łomianki”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 404773 czterysta cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy

bosch bojler