Sposób modyfikacji poliakrylanowych klejów samoprzylepnych MAREK ADAM ANDRZEJ 2011-04-27

Sposób modyfikacji poliakrylanowych klejów samoprzylepnych MAREK ADAM ANDRZEJ 2011-04-27

Sposób lokalizacji elektrycznych wyładowań niezupełnych w izolacji transformatorów dużej mocy G01N29/024 G01N27/62 H01H9/50 2011-04-26

Numer_BUP 23/2012 Data publikacji BUP 2012-11-05

Data wydania 2011-04-26

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA OPOLSKA

Miasto twórcy Opole

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu Opole

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 394671 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden

Magnetyczny uchwyt mocujący Surmiak Wiesława 2011-04-26

Numer_BUP 23/2012 Data publikacji BUP 2012-11-05

Data wydania 2011-04-26

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza przetworniki pomiarowe na kadzi transformatora elektroenergetycznego

Miasto twórcy BORUCKI SEBASTIAN

Status sprawy „G12B1/00”

Symbol planu BORUCKI SEBASTIAN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 394672 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa

Sposób przechodzenia wyrobiskiem górniczym przez strefę zaburzenia górotworu MOTYL PIOTR 2011-04-27

Numer_BUP 23/2012 Data publikacji BUP 2012-11-05

Data wydania 2011-04-27

Numer WUP 01/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-01-29

Uprawnieni zwłaszcza przez uskok

Miasto twórcy GOŁASZEWSKI ANTONI

Status sprawy ” STEG MAREK”

Symbol planu GOŁASZEWSKI ANTONI

Numer prawa wyłącznego 220806 dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset sześć

Numer zgłoszenia 394673 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy

Sposób modyfikowania kauczukowych klejów samoprzylepnych poliolefinami MAREK ADAM ANDRZEJ 2011-04-27

Numer_BUP 23/2012 Data publikacji BUP 2012-11-05

Data wydania 2011-04-27

Numer WUP 12/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-12-31

Uprawnieni ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” CZECH ZBIGNIEW”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 218403 dwieście osiemnaście tysięcy czterysta trzy

Numer zgłoszenia 394674 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery

Sposób modyfikacji poliakrylanowych klejów samoprzylepnych MAREK ADAM ANDRZEJ 2011-04-27

Numer_BUP 23/2012 Data publikacji BUP 2012-11-05

Data wydania 2011-04-27

Numer WUP 06/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-06-30

Uprawnieni ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” CZECH ZBIGNIEW”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 219719 dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście

Numer zgłoszenia 394675 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć

Sposób lokalizacji elektrycznych wyładowań niezupełnych w izolacji transformatorów dużej mocy G01N29/024 G01N27/62 H01H9/50 2011-04-26

Numer_BUP 23/2012 Data publikacji BUP 2012-11-05

Data wydania 2011-04-26

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA OPOLSKA

Miasto twórcy Opole

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu Opole

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 394671 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden

Magnetyczny uchwyt mocujący Surmiak Wiesława 2011-04-26

Numer_BUP 23/2012 Data publikacji BUP 2012-11-05

Data wydania 2011-04-26

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza przetworniki pomiarowe na kadzi transformatora elektroenergetycznego

Miasto twórcy BORUCKI SEBASTIAN

Status sprawy „G12B1/00”

Symbol planu BORUCKI SEBASTIAN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 394672 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa

Sposób przechodzenia wyrobiskiem górniczym przez strefę zaburzenia górotworu MOTYL PIOTR 2011-04-27

Numer_BUP 23/2012 Data publikacji BUP 2012-11-05

Data wydania 2011-04-27

Numer WUP 01/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-01-29

Uprawnieni zwłaszcza przez uskok

Miasto twórcy GOŁASZEWSKI ANTONI

Status sprawy ” STEG MAREK”

Symbol planu GOŁASZEWSKI ANTONI

Numer prawa wyłącznego 220806 dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset sześć

Numer zgłoszenia 394673 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy

Sposób modyfikowania kauczukowych klejów samoprzylepnych poliolefinami MAREK ADAM ANDRZEJ 2011-04-27

Numer_BUP 23/2012 Data publikacji BUP 2012-11-05

Data wydania 2011-04-27

Numer WUP 12/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-12-31

Uprawnieni ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” CZECH ZBIGNIEW”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 218403 dwieście osiemnaście tysięcy czterysta trzy

Numer zgłoszenia 394674 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery

Sposób modyfikacji poliakrylanowych klejów samoprzylepnych MAREK ADAM ANDRZEJ 2011-04-27

Numer_BUP 23/2012 Data publikacji BUP 2012-11-05

Data wydania 2011-04-27

Numer WUP 06/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-06-30

Uprawnieni ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” CZECH ZBIGNIEW”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 219719 dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście

Numer zgłoszenia 394675 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć

Obrazy nowoczesne - Sklep z obrazami