Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza PL 2013-05-23

Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza PL 2013-05-23

Sposób prowadzenia procesu toryfikacji biomasy Warszawa 2013-05-22

Numer_BUP 24/2014 Data publikacji BUP 2014-11-24

Data wydania 2013-05-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni instalacja do prowadzenia procesu toryfikacji biomasy

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” Saltsjö-Duvnäs”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 404037 czterysta cztery tysiące trzydzieści siedem

Urządzenie do mikroformowania i sposób mikroformowania B21D22/20 B21D28/14 2013-05-22

Numer_BUP 03/2014 Data publikacji BUP 2014-02-03

Data wydania 2013-05-22

Numer WUP 12/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-12-30

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 224263 dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 404038 czterysta cztery tysiące trzydzieści osiem

Urządzenie do bezkontaktowego deponowania ciepła w wielkogabarytowych metalowych elementach konstrukcyjnych do zastosowań lakierniczych B05D3/14 B05C9/14 2013-05-22

Numer_BUP 24/2014 Data publikacji BUP 2014-11-24

Data wydania 2013-05-22

Numer WUP 08/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-08-31

Uprawnieni STASZ ANDRZEJ QNC

Miasto twórcy Kraków

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Kraków

Numer prawa wyłącznego 222641 dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden

Numer zgłoszenia 404039 czterysta cztery tysiące trzydzieści dziewięć

Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza z rolkami prowadzącymi PL 2013-05-23

Numer_BUP 24/2014 Data publikacji BUP 2014-11-24

Data wydania 2013-05-23

Numer WUP 08/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-08-31

Uprawnieni POLITECHNIKA LUBELSKA

Miasto twórcy GONTARZ ANDRZEJ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu GONTARZ ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego 219935 dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć

Numer zgłoszenia 404040 czterysta cztery tysiące czterdzieści

Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza PL 2013-05-23

Numer_BUP 24/2014 Data publikacji BUP 2014-11-24

Data wydania 2013-05-23

Numer WUP 08/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-08-31

Uprawnieni POLITECHNIKA LUBELSKA

Miasto twórcy GONTARZ ANDRZEJ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu GONTARZ ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego 220138 dwieście dwadzieścia tysięcy sto trzydzieści osiem

Numer zgłoszenia 404041 czterysta cztery tysiące czterdzieści jeden

Sposób prowadzenia procesu toryfikacji biomasy Warszawa 2013-05-22

Numer_BUP 24/2014 Data publikacji BUP 2014-11-24

Data wydania 2013-05-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni instalacja do prowadzenia procesu toryfikacji biomasy

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” Saltsjö-Duvnäs”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 404037 czterysta cztery tysiące trzydzieści siedem

Urządzenie do mikroformowania i sposób mikroformowania B21D22/20 B21D28/14 2013-05-22

Numer_BUP 03/2014 Data publikacji BUP 2014-02-03

Data wydania 2013-05-22

Numer WUP 12/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-12-30

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 224263 dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 404038 czterysta cztery tysiące trzydzieści osiem

Urządzenie do bezkontaktowego deponowania ciepła w wielkogabarytowych metalowych elementach konstrukcyjnych do zastosowań lakierniczych B05D3/14 B05C9/14 2013-05-22

Numer_BUP 24/2014 Data publikacji BUP 2014-11-24

Data wydania 2013-05-22

Numer WUP 08/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-08-31

Uprawnieni STASZ ANDRZEJ QNC

Miasto twórcy Kraków

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Kraków

Numer prawa wyłącznego 222641 dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden

Numer zgłoszenia 404039 czterysta cztery tysiące trzydzieści dziewięć

Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza z rolkami prowadzącymi PL 2013-05-23

Numer_BUP 24/2014 Data publikacji BUP 2014-11-24

Data wydania 2013-05-23

Numer WUP 08/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-08-31

Uprawnieni POLITECHNIKA LUBELSKA

Miasto twórcy GONTARZ ANDRZEJ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu GONTARZ ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego 219935 dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć

Numer zgłoszenia 404040 czterysta cztery tysiące czterdzieści

Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza PL 2013-05-23

Numer_BUP 24/2014 Data publikacji BUP 2014-11-24

Data wydania 2013-05-23

Numer WUP 08/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-08-31

Uprawnieni POLITECHNIKA LUBELSKA

Miasto twórcy GONTARZ ANDRZEJ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu GONTARZ ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego 220138 dwieście dwadzieścia tysięcy sto trzydzieści osiem

Numer zgłoszenia 404041 czterysta cztery tysiące czterdzieści jeden

https://kompresyjni.pl/pl/content/23-podkolanowki-medyczne-uciskowe-1-klasa-kompresji