Sposób i urządzenie do wygładzania narożników ram okiennych Nowy Bedoń 2009-09-09

Sposób i urządzenie do wygładzania narożników ram okiennych Nowy Bedoń 2009-09-09

Zestaw modułowy kościelnego wielofunkcyjnego rzutnika WITAS EDWARD 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KĄTNIK LESZEK

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Gdańsk”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388981 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden

Sposób wytwarzania drobnokrystalicznego renianu (VII) srebra MACHELSKA GRAŻYNA 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP 08/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-08-30

Uprawnieni INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH

Miasto twórcy BENKE GRZEGORZ

Status sprawy ” WITMAN KRYSTYNA”

Symbol planu BENKE GRZEGORZ

Numer prawa wyłącznego 214591 dwieście czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 388982 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa

Panel podejścia wodno-kanalizacyjnego i centralnego ogrzewania E03C1/01 E04C2/52 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni WANDZIOCH TEODOR

Miasto twórcy Opole

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Opole

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388983 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy

Bęben napędowy przenośnika zgrzebłowego ze sprzęgłem podatnym skrętnie Gliwice 2009-09-08

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-08

Numer WUP 06/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-06-28

Uprawnieni POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Miasto twórcy KOWAL ALEKSANDER

Status sprawy ” Gliwice”

Symbol planu KOWAL ALEKSANDER

Numer prawa wyłącznego 213987 dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 388984 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery

Sposób i urządzenie do wygładzania narożników ram okiennych Nowy Bedoń 2009-09-09

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-09

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni WND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy BRZEZIŃSKI BARTŁOMIEJ HUBERT

Status sprawy ” Łódź”

Symbol planu BRZEZIŃSKI BARTŁOMIEJ HUBERT

Numer prawa wyłącznego 215018 dwieście piętnaście tysięcy osiemnaście

Numer zgłoszenia 388985 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć

Zestaw modułowy kościelnego wielofunkcyjnego rzutnika WITAS EDWARD 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KĄTNIK LESZEK

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Gdańsk”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388981 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden

Sposób wytwarzania drobnokrystalicznego renianu (VII) srebra MACHELSKA GRAŻYNA 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP 08/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-08-30

Uprawnieni INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH

Miasto twórcy BENKE GRZEGORZ

Status sprawy ” WITMAN KRYSTYNA”

Symbol planu BENKE GRZEGORZ

Numer prawa wyłącznego 214591 dwieście czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 388982 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa

Panel podejścia wodno-kanalizacyjnego i centralnego ogrzewania E03C1/01 E04C2/52 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni WANDZIOCH TEODOR

Miasto twórcy Opole

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Opole

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388983 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy

Bęben napędowy przenośnika zgrzebłowego ze sprzęgłem podatnym skrętnie Gliwice 2009-09-08

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-08

Numer WUP 06/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-06-28

Uprawnieni POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Miasto twórcy KOWAL ALEKSANDER

Status sprawy ” Gliwice”

Symbol planu KOWAL ALEKSANDER

Numer prawa wyłącznego 213987 dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 388984 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery

Sposób i urządzenie do wygładzania narożników ram okiennych Nowy Bedoń 2009-09-09

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-09

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni WND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy BRZEZIŃSKI BARTŁOMIEJ HUBERT

Status sprawy ” Łódź”

Symbol planu BRZEZIŃSKI BARTŁOMIEJ HUBERT

Numer prawa wyłącznego 215018 dwieście piętnaście tysięcy osiemnaście

Numer zgłoszenia 388985 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć

https://sklep.co-unity.eu/kategoria-produktu/lampy-uliczne-led/