Sposób i urządzenie do monitorowania aktywności burzowej na powierzchni Ziemi w czasie rzeczywistym NIECKARZ ZENON 2007-06-11

Sposób i urządzenie do monitorowania aktywności burzowej na powierzchni Ziemi w czasie rzeczywistym NIECKARZ ZENON 2007-06-11

Podłokietnik komputerowy A47B21/013 A47C7/54 A47B37/02 2007-06-11

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-11

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni CZOCHRALSKI ADAM

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382620 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia

Głowica silnika spalinowego F02B47/02 2007-06-11

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-11

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KRASICZYŃSKI KAZIMIERZ

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382621 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden

Przyrząd do sprawdzania oszczepu lekkoatletycznego A63B65/02 G01B3/02 G01B5/02 2007-06-11

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-11

Numer WUP 05/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-05-30

Uprawnieni SZCZEPANIK DARIUSZ

Miasto twórcy Piotrków Trybunalski

Status sprawy „”

Symbol planu Piotrków Trybunalski

Numer prawa wyłącznego 216749 dwieście szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć

Numer zgłoszenia 382622 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa

Przyczepka 2007-06-11

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-11

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza samochodowa

Miasto twórcy GERC JERZY

Status sprawy „B62D63/06 B60P3/04”

Symbol planu GERC JERZY

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382623 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia trzy

Sposób i urządzenie do monitorowania aktywności burzowej na powierzchni Ziemi w czasie rzeczywistym NIECKARZ ZENON 2007-06-11

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-11

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Miasto twórcy KUBISZ JERZY

Status sprawy ” OSTROWSKI MICHAŁ”

Symbol planu KUBISZ JERZY

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382624 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery

Podłokietnik komputerowy A47B21/013 A47C7/54 A47B37/02 2007-06-11

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-11

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni CZOCHRALSKI ADAM

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382620 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia

Głowica silnika spalinowego F02B47/02 2007-06-11

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-11

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KRASICZYŃSKI KAZIMIERZ

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382621 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden

Przyrząd do sprawdzania oszczepu lekkoatletycznego A63B65/02 G01B3/02 G01B5/02 2007-06-11

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-11

Numer WUP 05/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-05-30

Uprawnieni SZCZEPANIK DARIUSZ

Miasto twórcy Piotrków Trybunalski

Status sprawy „”

Symbol planu Piotrków Trybunalski

Numer prawa wyłącznego 216749 dwieście szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć

Numer zgłoszenia 382622 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa

Przyczepka 2007-06-11

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-11

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza samochodowa

Miasto twórcy GERC JERZY

Status sprawy „B62D63/06 B60P3/04”

Symbol planu GERC JERZY

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382623 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia trzy

Sposób i urządzenie do monitorowania aktywności burzowej na powierzchni Ziemi w czasie rzeczywistym NIECKARZ ZENON 2007-06-11

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-11

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Miasto twórcy KUBISZ JERZY

Status sprawy ” OSTROWSKI MICHAŁ”

Symbol planu KUBISZ JERZY

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382624 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery

fototapety kuchenne