Sposób i system sterowania odbiornikami energii elektrycznej w obiektach PL 2015-01-27

Sposób i system sterowania odbiornikami energii elektrycznej w obiektach PL 2015-01-27

Podparcie kolumny siedziska Śrem 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP 09/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-09-28

Uprawnieni zwłaszcza krzesła biurowego lub fotela gabinetowego

Miasto twórcy WILK DARIUSZ

Status sprawy „PL”

Symbol planu WILK DARIUSZ

Numer prawa wyłącznego 230132 dwieście trzydzieści tysięcy sto trzydzieści dwa

Numer zgłoszenia 411072 czterysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt dwa

Korzystny kształt zwłaszcza gazów silnika korzystnie spalinowego oraz sposób działania F02B75/40 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni MAZURKIEWICZ MAREK

Miasto twórcy Baniocha

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu Baniocha

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411073 czterysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt trzy

Pierścień kształtujący wewnętrzne gniazdo uszczelki F16L21/08 F16L47/08 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP 08/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-08-31

Uprawnieni STYRNA ANDRZEJ PLASMET

Miasto twórcy Bochnia

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Bochnia

Numer prawa wyłącznego 226670 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt

Numer zgłoszenia 411074 czterysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt cztery

Przysłona Czekanów 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP 03/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-03-31

Uprawnieni MTL ASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy DOŁŻAŃSKI PAWEŁ

Status sprawy ” Pyskowice”

Symbol planu DOŁŻAŃSKI PAWEŁ

Numer prawa wyłącznego 225231 dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden

Numer zgłoszenia 411075 czterysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt pięć

Sposób i system sterowania odbiornikami energii elektrycznej w obiektach PL 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni MATEX CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy STOJEK RADOSŁAW

Status sprawy ” PL”

Symbol planu STOJEK RADOSŁAW

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411076 czterysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt sześć

Podparcie kolumny siedziska Śrem 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP 09/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-09-28

Uprawnieni zwłaszcza krzesła biurowego lub fotela gabinetowego

Miasto twórcy WILK DARIUSZ

Status sprawy „PL”

Symbol planu WILK DARIUSZ

Numer prawa wyłącznego 230132 dwieście trzydzieści tysięcy sto trzydzieści dwa

Numer zgłoszenia 411072 czterysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt dwa

Korzystny kształt zwłaszcza gazów silnika korzystnie spalinowego oraz sposób działania F02B75/40 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni MAZURKIEWICZ MAREK

Miasto twórcy Baniocha

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu Baniocha

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411073 czterysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt trzy

Pierścień kształtujący wewnętrzne gniazdo uszczelki F16L21/08 F16L47/08 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP 08/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-08-31

Uprawnieni STYRNA ANDRZEJ PLASMET

Miasto twórcy Bochnia

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Bochnia

Numer prawa wyłącznego 226670 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt

Numer zgłoszenia 411074 czterysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt cztery

Przysłona Czekanów 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP 03/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-03-31

Uprawnieni MTL ASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy DOŁŻAŃSKI PAWEŁ

Status sprawy ” Pyskowice”

Symbol planu DOŁŻAŃSKI PAWEŁ

Numer prawa wyłącznego 225231 dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden

Numer zgłoszenia 411075 czterysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt pięć

Sposób i system sterowania odbiornikami energii elektrycznej w obiektach PL 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni MATEX CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy STOJEK RADOSŁAW

Status sprawy ” PL”

Symbol planu STOJEK RADOSŁAW

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411076 czterysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt sześć