Sposób i palnik do spalania paliwa stałego CHARLAK SEBASTIAN 2015-12-22

Sposób i palnik do spalania paliwa stałego CHARLAK SEBASTIAN 2015-12-22

Sposób otrzymywania prepregów epoksydowych zbrojonych włóknem szklanym lub węglowym oraz laminator do jego realizacji CIEPLAK MARIUSZ 2015-12-22

Numer_BUP 14/2017 Data publikacji BUP 2017-07-03

Data wydania 2015-12-22

Numer WUP 09/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-09-28

Uprawnieni POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

Miasto twórcy OLIWA RAFAŁ

Status sprawy „Rzeszów”

Symbol planu OLIWA RAFAŁ

Numer prawa wyłącznego 230104 dwieście trzydzieści tysięcy sto cztery

Numer zgłoszenia 415446 czterysta piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć

Sposób i układ do bezkontaktowego składania podpisu i weryfikacji jego autentyczności PL 2015-12-22

Numer_BUP 14/2017 Data publikacji BUP 2017-07-03

Data wydania 2015-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA GDAŃSKA

Miasto twórcy Sopot

Status sprawy ” PL”

Symbol planu Sopot

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 415447 czterysta piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści siedem

Sposób i układ do bezkontaktowego składania podpisu i weryfikacji jego autentyczności PL 2015-12-22

Numer_BUP 14/2017 Data publikacji BUP 2017-07-03

Data wydania 2015-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA GDAŃSKA

Miasto twórcy Sopot

Status sprawy ” PL”

Symbol planu Sopot

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 415448 czterysta piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem

Sposób rozruchu napędów z silnikami elektrycznymi H02P1/00 2015-12-22

Numer_BUP 14/2017 Data publikacji BUP 2017-07-03

Data wydania 2015-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni TYMA ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ATELBUD

Miasto twórcy Bydgoszcz

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Bydgoszcz

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 415449 czterysta piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć

Sposób i palnik do spalania paliwa stałego CHARLAK SEBASTIAN 2015-12-22

Numer_BUP 14/2017 Data publikacji BUP 2017-07-03

Data wydania 2015-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni STASIAK EDWARD

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Kutno”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 415450 czterysta piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt

Sposób otrzymywania prepregów epoksydowych zbrojonych włóknem szklanym lub węglowym oraz laminator do jego realizacji CIEPLAK MARIUSZ 2015-12-22

Numer_BUP 14/2017 Data publikacji BUP 2017-07-03

Data wydania 2015-12-22

Numer WUP 09/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-09-28

Uprawnieni POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

Miasto twórcy OLIWA RAFAŁ

Status sprawy „Rzeszów”

Symbol planu OLIWA RAFAŁ

Numer prawa wyłącznego 230104 dwieście trzydzieści tysięcy sto cztery

Numer zgłoszenia 415446 czterysta piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć

Sposób i układ do bezkontaktowego składania podpisu i weryfikacji jego autentyczności PL 2015-12-22

Numer_BUP 14/2017 Data publikacji BUP 2017-07-03

Data wydania 2015-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA GDAŃSKA

Miasto twórcy Sopot

Status sprawy ” PL”

Symbol planu Sopot

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 415447 czterysta piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści siedem

Sposób i układ do bezkontaktowego składania podpisu i weryfikacji jego autentyczności PL 2015-12-22

Numer_BUP 14/2017 Data publikacji BUP 2017-07-03

Data wydania 2015-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA GDAŃSKA

Miasto twórcy Sopot

Status sprawy ” PL”

Symbol planu Sopot

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 415448 czterysta piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem

Sposób rozruchu napędów z silnikami elektrycznymi H02P1/00 2015-12-22

Numer_BUP 14/2017 Data publikacji BUP 2017-07-03

Data wydania 2015-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni TYMA ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ATELBUD

Miasto twórcy Bydgoszcz

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Bydgoszcz

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 415449 czterysta piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć

Sposób i palnik do spalania paliwa stałego CHARLAK SEBASTIAN 2015-12-22

Numer_BUP 14/2017 Data publikacji BUP 2017-07-03

Data wydania 2015-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni STASIAK EDWARD

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Kutno”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 415450 czterysta piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt

leżaki producent dystrybutor