Sposób ciągłego określania stanu naprężenia elementu wirującego maszyny wirnikowej PL 2004-10-08

Sposób ciągłego określania stanu naprężenia elementu wirującego maszyny wirnikowej PL 2004-10-08

Brama Halle/Westfalen 2002-04-15

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-04-15

Numer WUP 01/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-01-29

Uprawnieni zwłaszcza unoszona brama garażowa

Miasto twórcy HOERMANN THOMAS J.

Status sprawy „DE”

Symbol planu HOERMANN THOMAS J.

Numer prawa wyłącznego 204594 dwieście cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 370567 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem

Panel sufitowy 2004-10-08

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza pomieszczeń jednostek pływających

Miasto twórcy KLESSA EDWIN

Status sprawy „PL”

Symbol planu KLESSA EDWIN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370568 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem

Blokada dźwigni zmiany biegów pojazdów B60R25/06 E05B65/12 2004-10-08

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-08

Numer WUP 05/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-05-31

Uprawnieni NIEDŹWIEDŹ ZYGMUNT

Miasto twórcy Luboń

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Luboń

Numer prawa wyłącznego 211504 dwieście jedenaście tysięcy pięćset cztery

Numer zgłoszenia 370569 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć

Blokada dźwigni zmiany biegów pojazdu B60R25/06 E05B65/12 2004-10-08

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-08

Numer WUP 05/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-05-31

Uprawnieni NIEDŹWIEDŹ ZYGMUNT

Miasto twórcy Luboń

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Luboń

Numer prawa wyłącznego 211303 dwieście jedenaście tysięcy trzysta trzy

Numer zgłoszenia 370570 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt

Sposób ciągłego określania stanu naprężenia elementu wirującego maszyny wirnikowej PL 2004-10-08

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-08

Numer WUP 12/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-12-31

Uprawnieni INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

Miasto twórcy DZIĘCIOŁ EDWARD

Status sprawy ” PL”

Symbol planu DZIĘCIOŁ EDWARD

Numer prawa wyłącznego 204070 dwieście cztery tysiące siedemdziesiąt

Numer zgłoszenia 370571 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden

Brama Halle/Westfalen 2002-04-15

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-04-15

Numer WUP 01/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-01-29

Uprawnieni zwłaszcza unoszona brama garażowa

Miasto twórcy HOERMANN THOMAS J.

Status sprawy „DE”

Symbol planu HOERMANN THOMAS J.

Numer prawa wyłącznego 204594 dwieście cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 370567 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem

Panel sufitowy 2004-10-08

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza pomieszczeń jednostek pływających

Miasto twórcy KLESSA EDWIN

Status sprawy „PL”

Symbol planu KLESSA EDWIN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370568 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem

Blokada dźwigni zmiany biegów pojazdów B60R25/06 E05B65/12 2004-10-08

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-08

Numer WUP 05/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-05-31

Uprawnieni NIEDŹWIEDŹ ZYGMUNT

Miasto twórcy Luboń

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Luboń

Numer prawa wyłącznego 211504 dwieście jedenaście tysięcy pięćset cztery

Numer zgłoszenia 370569 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć

Blokada dźwigni zmiany biegów pojazdu B60R25/06 E05B65/12 2004-10-08

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-08

Numer WUP 05/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-05-31

Uprawnieni NIEDŹWIEDŹ ZYGMUNT

Miasto twórcy Luboń

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Luboń

Numer prawa wyłącznego 211303 dwieście jedenaście tysięcy trzysta trzy

Numer zgłoszenia 370570 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt

Sposób ciągłego określania stanu naprężenia elementu wirującego maszyny wirnikowej PL 2004-10-08

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-08

Numer WUP 12/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-12-31

Uprawnieni INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

Miasto twórcy DZIĘCIOŁ EDWARD

Status sprawy ” PL”

Symbol planu DZIĘCIOŁ EDWARD

Numer prawa wyłącznego 204070 dwieście cztery tysiące siedemdziesiąt

Numer zgłoszenia 370571 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden

żarówki led