Sposób biologicznego oczyszczania wody SE 2003-02-18

Sposób biologicznego oczyszczania wody SE 2003-02-18

Pielęgnacyjny zestaw pochwowy i jego zastosowanie oraz pielęgnacyjny zestaw w postaci jajeczka DE 2004-11-02

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2004-11-02

Numer WUP 12/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-12-31

Uprawnieni pielęgnacyjny krem

Miasto twórcy DE

Status sprawy „Buczyński Edward”

Symbol planu DE

Numer prawa wyłącznego 213027 dwieście trzynaście tysięcy dwadzieścia siedem

Numer zgłoszenia 370970 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt

Postać krystaliczna pochodnej rybofuranozylouronoamidu 2002-11-27

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-11-27

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni agonisty ludzkiego receptora adenozyny A2a

Miasto twórcy SILK TERENCE VERNON

Status sprawy „GB”

Symbol planu SILK TERENCE VERNON

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370971 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden

Pochodne karbaminianu 1-alkilo-1-azoniabicyklo [2.2.2] oktanu SALCEDO ROCA CAROLINA 2002-12-18

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-12-18

Numer WUP 04/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-04-30

Uprawnieni jej zastosowania

Miasto twórcy IT

Status sprawy ” TOLEDO MESA NATIVIDAD”

Symbol planu IT

Numer prawa wyłącznego 211250 dwieście jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt

Numer zgłoszenia 370972 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa

Kompozycja herbicydów na bazie sulfonylomoczników Hochheim 2003-02-20

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-02-20

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni sposób zwalczania szkodliwych roślin i zastosowanie tej kompozycji herbicydów

Miasto twórcy HACKER ERWIN

Status sprawy ” Eppstein”

Symbol planu HACKER ERWIN

Numer prawa wyłącznego 215100 dwieście piętnaście tysięcy sto

Numer zgłoszenia 370973 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy

Sposób biologicznego oczyszczania wody SE 2003-02-18

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-02-18

Numer WUP 03/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-03-31

Uprawnieni Veolia Water Solutions & Technologies Support

Miasto twórcy WELANDER THOMAS

Status sprawy ” SE”

Symbol planu WELANDER THOMAS

Numer prawa wyłącznego 205190 dwieście pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt

Numer zgłoszenia 370974 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery

Pielęgnacyjny zestaw pochwowy i jego zastosowanie oraz pielęgnacyjny zestaw w postaci jajeczka DE 2004-11-02

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2004-11-02

Numer WUP 12/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-12-31

Uprawnieni pielęgnacyjny krem

Miasto twórcy DE

Status sprawy „Buczyński Edward”

Symbol planu DE

Numer prawa wyłącznego 213027 dwieście trzynaście tysięcy dwadzieścia siedem

Numer zgłoszenia 370970 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt

Postać krystaliczna pochodnej rybofuranozylouronoamidu 2002-11-27

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-11-27

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni agonisty ludzkiego receptora adenozyny A2a

Miasto twórcy SILK TERENCE VERNON

Status sprawy „GB”

Symbol planu SILK TERENCE VERNON

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370971 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden

Pochodne karbaminianu 1-alkilo-1-azoniabicyklo [2.2.2] oktanu SALCEDO ROCA CAROLINA 2002-12-18

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-12-18

Numer WUP 04/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-04-30

Uprawnieni jej zastosowania

Miasto twórcy IT

Status sprawy ” TOLEDO MESA NATIVIDAD”

Symbol planu IT

Numer prawa wyłącznego 211250 dwieście jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt

Numer zgłoszenia 370972 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa

Kompozycja herbicydów na bazie sulfonylomoczników Hochheim 2003-02-20

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-02-20

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni sposób zwalczania szkodliwych roślin i zastosowanie tej kompozycji herbicydów

Miasto twórcy HACKER ERWIN

Status sprawy ” Eppstein”

Symbol planu HACKER ERWIN

Numer prawa wyłącznego 215100 dwieście piętnaście tysięcy sto

Numer zgłoszenia 370973 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy

Sposób biologicznego oczyszczania wody SE 2003-02-18

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-02-18

Numer WUP 03/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-03-31

Uprawnieni Veolia Water Solutions & Technologies Support

Miasto twórcy WELANDER THOMAS

Status sprawy ” SE”

Symbol planu WELANDER THOMAS

Numer prawa wyłącznego 205190 dwieście pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt

Numer zgłoszenia 370974 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery

wynajem busów pleszew