Sposób badania wytrzymałości na ściskanie zaprawy z murów istniejących PL 2011-06-09

Sposób badania wytrzymałości na ściskanie zaprawy z murów istniejących PL 2011-06-09

System elektronicznego wspierania rekrutacji SZKUP ALEKSANDRA 2011-06-08

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni JOBFITTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy KOLENDA JOANNA

Status sprawy ” WRÓBLEWSKI ROBERT”

Symbol planu KOLENDA JOANNA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395185 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć

Biogazownia z tunelową komorą fermentacyjną i instalacja do wytwarzania i utylizacji biogazu C02F11/04 C12M1/107 C05F3/06 2011-06-08

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni FOTYGA RYSZARD

Miasto twórcy Gdańsk

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu Gdańsk

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395186 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć

Sposób ukwaszania pieczywa brakowego A21D8/04 2011-06-08

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BOŻYDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Celestynów

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu Celestynów

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395187 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem

Kotwa do montażu okien lub drzwi w budynkach i sposób montażu okien lub drzwi w budynkach PL 2011-06-08

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PÓLKOWSKI MATEUSZ

Miasto twórcy Podstoła

Status sprawy ” PL”

Symbol planu Podstoła

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395188 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem

Sposób badania wytrzymałości na ściskanie zaprawy z murów istniejących PL 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 02/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-02-27

Uprawnieni ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Miasto twórcy TKACZ PIOTR

Status sprawy ” PL”

Symbol planu TKACZ PIOTR

Numer prawa wyłącznego 218996 dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 395189 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć