Sposób badania wytrzymałości na ściskanie zaprawy z murów istniejących PL 2011-06-09

Sposób badania wytrzymałości na ściskanie zaprawy z murów istniejących PL 2011-06-09

System elektronicznego wspierania rekrutacji SZKUP ALEKSANDRA 2011-06-08

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni JOBFITTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy KOLENDA JOANNA

Status sprawy ” WRÓBLEWSKI ROBERT”

Symbol planu KOLENDA JOANNA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395185 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć

Biogazownia z tunelową komorą fermentacyjną i instalacja do wytwarzania i utylizacji biogazu C02F11/04 C12M1/107 C05F3/06 2011-06-08

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni FOTYGA RYSZARD

Miasto twórcy Gdańsk

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu Gdańsk

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395186 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć

Sposób ukwaszania pieczywa brakowego A21D8/04 2011-06-08

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BOŻYDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Celestynów

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu Celestynów

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395187 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem

Kotwa do montażu okien lub drzwi w budynkach i sposób montażu okien lub drzwi w budynkach PL 2011-06-08

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PÓLKOWSKI MATEUSZ

Miasto twórcy Podstoła

Status sprawy ” PL”

Symbol planu Podstoła

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395188 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem

Sposób badania wytrzymałości na ściskanie zaprawy z murów istniejących PL 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 02/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-02-27

Uprawnieni ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Miasto twórcy TKACZ PIOTR

Status sprawy ” PL”

Symbol planu TKACZ PIOTR

Numer prawa wyłącznego 218996 dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 395189 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć

System elektronicznego wspierania rekrutacji SZKUP ALEKSANDRA 2011-06-08

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni JOBFITTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy KOLENDA JOANNA

Status sprawy ” WRÓBLEWSKI ROBERT”

Symbol planu KOLENDA JOANNA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395185 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć

Biogazownia z tunelową komorą fermentacyjną i instalacja do wytwarzania i utylizacji biogazu C02F11/04 C12M1/107 C05F3/06 2011-06-08

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni FOTYGA RYSZARD

Miasto twórcy Gdańsk

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu Gdańsk

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395186 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć

Sposób ukwaszania pieczywa brakowego A21D8/04 2011-06-08

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BOŻYDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Celestynów

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu Celestynów

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395187 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem

Kotwa do montażu okien lub drzwi w budynkach i sposób montażu okien lub drzwi w budynkach PL 2011-06-08

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PÓLKOWSKI MATEUSZ

Miasto twórcy Podstoła

Status sprawy ” PL”

Symbol planu Podstoła

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395188 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem

Sposób badania wytrzymałości na ściskanie zaprawy z murów istniejących PL 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 02/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-02-27

Uprawnieni ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Miasto twórcy TKACZ PIOTR

Status sprawy ” PL”

Symbol planu TKACZ PIOTR

Numer prawa wyłącznego 218996 dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 395189 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć