Sposób badania poddawanych rozciąganiu próbek biologicznych w spektroskopie Ramana i urządzenie do rozciągania badanych próbek biologicznych Wrocław 2015-02-26

Sposób badania poddawanych rozciąganiu próbek biologicznych w spektroskopie Ramana i urządzenie do rozciągania badanych próbek biologicznych Wrocław 2015-02-26

Sposób otrzymywania modyfikowanych płatków grafenu oraz modyfikowane powierzchniowo płatki grafenu Marki 2015-02-26

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-26

Numer WUP 01/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-01-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Miasto twórcy KUNICKI ANTONI

Status sprawy ” Pruszków”

Symbol planu KUNICKI ANTONI

Numer prawa wyłącznego 227753 dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 411401 czterysta jedenaście tysięcy czterysta jeden

Zestaw urządzeń do poziomowania elementów płytowych BŁAŻEK PIOTR 2015-02-26

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-26

Numer WUP 01/2019 Data_Publikacji_WUP 2019-01-31

Uprawnieni montowania w nich nakrętek  kłowych oraz do odbioru tych elementów

Miasto twórcy Piaski

Status sprawy ” JERCZYŃSKI JACEK”

Symbol planu Piaski

Numer prawa wyłącznego 231100 dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto

Numer zgłoszenia 411402 czterysta jedenaście tysięcy czterysta dwa

Sposób otrzymywania biodegradowalnej folii na bazie karboksymetylocelulozy ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF 2015-02-27

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-27

Numer WUP 05/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-05-30

Uprawnieni biodegradowalna folia na bazie karboksymetylocelulozy oraz zastosowanie biodegradowalnej folii na bazie karboksymetylocelulozy

Miasto twórcy ZDANOWICZ MAGDALENA

Status sprawy „Strzelce Krajeńskie”

Symbol planu ZDANOWICZ MAGDALENA

Numer prawa wyłącznego 228749 dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć

Numer zgłoszenia 411403 czterysta jedenaście tysięcy czterysta trzy

Sposób otrzymywania modyfikowanych płatków grafenu oraz modyfikowane powierzchniowo płatki grafenu Marki 2015-02-26

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-26

Numer WUP 01/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-01-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Miasto twórcy KUNICKI ANTONI

Status sprawy ” Pruszków”

Symbol planu KUNICKI ANTONI

Numer prawa wyłącznego 227754 dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 411404 czterysta jedenaście tysięcy czterysta cztery

Sposób badania poddawanych rozciąganiu próbek biologicznych w spektroskopie Ramana i urządzenie do rozciągania badanych próbek biologicznych Wrocław 2015-02-26

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-26

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Miasto twórcy PEZOWICZ CELINA

Status sprawy ” Oborniki Śląskie”

Symbol planu PEZOWICZ CELINA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411405 czterysta jedenaście tysięcy czterysta pięć

Sposób otrzymywania modyfikowanych płatków grafenu oraz modyfikowane powierzchniowo płatki grafenu Marki 2015-02-26

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-26

Numer WUP 01/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-01-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Miasto twórcy KUNICKI ANTONI

Status sprawy ” Pruszków”

Symbol planu KUNICKI ANTONI

Numer prawa wyłącznego 227753 dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 411401 czterysta jedenaście tysięcy czterysta jeden

Zestaw urządzeń do poziomowania elementów płytowych BŁAŻEK PIOTR 2015-02-26

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-26

Numer WUP 01/2019 Data_Publikacji_WUP 2019-01-31

Uprawnieni montowania w nich nakrętek  kłowych oraz do odbioru tych elementów

Miasto twórcy Piaski

Status sprawy ” JERCZYŃSKI JACEK”

Symbol planu Piaski

Numer prawa wyłącznego 231100 dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto

Numer zgłoszenia 411402 czterysta jedenaście tysięcy czterysta dwa

Sposób otrzymywania biodegradowalnej folii na bazie karboksymetylocelulozy ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF 2015-02-27

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-27

Numer WUP 05/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-05-30

Uprawnieni biodegradowalna folia na bazie karboksymetylocelulozy oraz zastosowanie biodegradowalnej folii na bazie karboksymetylocelulozy

Miasto twórcy ZDANOWICZ MAGDALENA

Status sprawy „Strzelce Krajeńskie”

Symbol planu ZDANOWICZ MAGDALENA

Numer prawa wyłącznego 228749 dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć

Numer zgłoszenia 411403 czterysta jedenaście tysięcy czterysta trzy

Sposób otrzymywania modyfikowanych płatków grafenu oraz modyfikowane powierzchniowo płatki grafenu Marki 2015-02-26

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-26

Numer WUP 01/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-01-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Miasto twórcy KUNICKI ANTONI

Status sprawy ” Pruszków”

Symbol planu KUNICKI ANTONI

Numer prawa wyłącznego 227754 dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 411404 czterysta jedenaście tysięcy czterysta cztery

Sposób badania poddawanych rozciąganiu próbek biologicznych w spektroskopie Ramana i urządzenie do rozciągania badanych próbek biologicznych Wrocław 2015-02-26

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-26

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Miasto twórcy PEZOWICZ CELINA

Status sprawy ” Oborniki Śląskie”

Symbol planu PEZOWICZ CELINA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411405 czterysta jedenaście tysięcy czterysta pięć