Sole walsartanu C07D257/04 A61K31/41 2003-02-03

Sole walsartanu C07D257/04 A61K31/41 2003-02-03

Aktywny korpus czynny do różnego rodzaju pocisków F42B12/20 2002-11-21

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-11-21

Numer WUP 01/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-01-30

Uprawnieni RHEINMETALL WAFFE MUNITION GMBH

Miasto twórcy Schramberg

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Schramberg

Numer prawa wyłącznego 200470 dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt

Numer zgłoszenia 370477 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem

Pochodne aminoindazolu jako inhibitory kinaz białkowych bd 2003-03-07

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2003-03-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni AVENTIS PHARMA S.A.

Miasto twórcy LESUISSE DOMINIQUE

Status sprawy ” bd”

Symbol planu LESUISSE DOMINIQUE

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370478 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem

Związki heksacykliczne SUDA HITOMI 2002-11-25

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-11-25

Numer WUP 12/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-12-31

Uprawnieni kompozycje je zawierające oraz ich zastosowanie

Miasto twórcy MURATA TAKESHI

Status sprawy ” TSUKAZAKI MASAO”

Symbol planu MURATA TAKESHI

Numer prawa wyłącznego 207510 dwieście siedem tysięcy pięćset dziesięć

Numer zgłoszenia 370479 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć

Aminopirymidyny i aminopirydyny 2002-10-31

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-10-31

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

Miasto twórcy LABADIE SHARADA SHENVI

Status sprawy ” „

Symbol planu LABADIE SHARADA SHENVI

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370480 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt

Sole walsartanu C07D257/04 A61K31/41 2003-02-03

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2003-02-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni NOVARTIS AG

Miasto twórcy Basel

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Basel

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370481 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden

Aktywny korpus czynny do różnego rodzaju pocisków F42B12/20 2002-11-21

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-11-21

Numer WUP 01/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-01-30

Uprawnieni RHEINMETALL WAFFE MUNITION GMBH

Miasto twórcy Schramberg

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Schramberg

Numer prawa wyłącznego 200470 dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt

Numer zgłoszenia 370477 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem

Pochodne aminoindazolu jako inhibitory kinaz białkowych bd 2003-03-07

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2003-03-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni AVENTIS PHARMA S.A.

Miasto twórcy LESUISSE DOMINIQUE

Status sprawy ” bd”

Symbol planu LESUISSE DOMINIQUE

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370478 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem

Związki heksacykliczne SUDA HITOMI 2002-11-25

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-11-25

Numer WUP 12/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-12-31

Uprawnieni kompozycje je zawierające oraz ich zastosowanie

Miasto twórcy MURATA TAKESHI

Status sprawy ” TSUKAZAKI MASAO”

Symbol planu MURATA TAKESHI

Numer prawa wyłącznego 207510 dwieście siedem tysięcy pięćset dziesięć

Numer zgłoszenia 370479 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć

Aminopirymidyny i aminopirydyny 2002-10-31

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-10-31

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

Miasto twórcy LABADIE SHARADA SHENVI

Status sprawy ” „

Symbol planu LABADIE SHARADA SHENVI

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370480 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt

Sole walsartanu C07D257/04 A61K31/41 2003-02-03

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2003-02-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni NOVARTIS AG

Miasto twórcy Basel

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Basel

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370481 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden

holowanie komorniki