Silnik wiatrowy o pionowej osi wirnika F03D3/06 F03D3/00 F03D11/04 2009-09-03

Silnik wiatrowy o pionowej osi wirnika F03D3/06 F03D3/00 F03D11/04 2009-09-03

Mikrofalowe urządzenie do sterylizacji ziół Świdnik 2009-09-03

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni przypraw

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” Wrocław”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388955 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć

Sposób jednoczesnego pomiaru jednorodności i parametrów rekombinacyjnych materiału półprzewodnikowego oraz urządzenie do realizacji tego sposobu PL 2009-09-03

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-03

Numer WUP 06/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-06-30

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Miasto twórcy ŚWIDERSKI JAROSŁAW

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ŚWIDERSKI JAROSŁAW

Numer prawa wyłącznego 217033 dwieście siedemnaście tysięcy trzydzieści trzy

Numer zgłoszenia 388956 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć

Sposób regulacji mocy wiązki światła o określonej długości fali podczas pomiarów fotoelektrycznych struktur MOS PL 2009-09-03

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Miasto twórcy MAŁACHOWSKI TOMASZ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu MAŁACHOWSKI TOMASZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388957 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem

Zatrzask protetyczny A61C13/265 A61C13/00 2009-09-03

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-03

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni BOŻENIEC-JEŁOWICKI JAN

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 215077 dwieście piętnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 388958 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem

Silnik wiatrowy o pionowej osi wirnika F03D3/06 F03D3/00 F03D11/04 2009-09-03

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-03

Numer WUP 02/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-02-28

Uprawnieni ŁAZUR ZBIGNIEW

Miasto twórcy Lublin

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Lublin

Numer prawa wyłącznego 215986 dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 388959 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć

Mikrofalowe urządzenie do sterylizacji ziół Świdnik 2009-09-03

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni przypraw

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” Wrocław”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388955 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć

Sposób jednoczesnego pomiaru jednorodności i parametrów rekombinacyjnych materiału półprzewodnikowego oraz urządzenie do realizacji tego sposobu PL 2009-09-03

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-03

Numer WUP 06/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-06-30

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Miasto twórcy ŚWIDERSKI JAROSŁAW

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ŚWIDERSKI JAROSŁAW

Numer prawa wyłącznego 217033 dwieście siedemnaście tysięcy trzydzieści trzy

Numer zgłoszenia 388956 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć

Sposób regulacji mocy wiązki światła o określonej długości fali podczas pomiarów fotoelektrycznych struktur MOS PL 2009-09-03

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Miasto twórcy MAŁACHOWSKI TOMASZ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu MAŁACHOWSKI TOMASZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388957 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem

Zatrzask protetyczny A61C13/265 A61C13/00 2009-09-03

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-03

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni BOŻENIEC-JEŁOWICKI JAN

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 215077 dwieście piętnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 388958 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem

Silnik wiatrowy o pionowej osi wirnika F03D3/06 F03D3/00 F03D11/04 2009-09-03

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-03

Numer WUP 02/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-02-28

Uprawnieni ŁAZUR ZBIGNIEW

Miasto twórcy Lublin

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Lublin

Numer prawa wyłącznego 215986 dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 388959 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć

https://kompresyjni.pl/pl/42-podkolanowki-kompresyjne