Przeciwodblaskowy foliowy laminat polaryzacyjny i zawierający go wyświetlacz ciekłokrystaliczny bd 2007-03-22

Przeciwodblaskowy foliowy laminat polaryzacyjny i zawierający go wyświetlacz ciekłokrystaliczny bd 2007-03-22

Sposób otrzymywania preparatu do impregnacji elementów budowlanych w postaci wodnej dyspersji krzemionki koloidalnej KUKIELSKA BARBARA 2007-03-22

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-22

Numer WUP 01/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-01-31

Uprawnieni INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO

Miasto twórcy GÓRALCZYK STEFAN

Status sprawy „Topolin”

Symbol planu GÓRALCZYK STEFAN

Numer prawa wyłącznego 210487 dwieście dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 382039 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dziewięć

Sposób wytwarzania ekologicznych oligoeteroestroli i oligoeteroestrole wytwarzane tym sposobem PL 2007-03-22

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ECO INNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy OGORZAŁEK URSZULA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu OGORZAŁEK URSZULA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382040 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści

Sposób wytwarzania ekologicznych oligomeroli z surowców naturalnych i oligomerole wytworzone tym sposobem PL 2007-03-22

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ECO INNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy BANASZCZYK TERESA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu BANASZCZYK TERESA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382041 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści jeden

Pakietowany korpus nałożonej folii optycznej i sposób pakietowania korpusu nałożonej folii optycznej 2007-03-22

Numer_BUP 20/2007 Data publikacji BUP 2007-10-01

Data wydania 2007-03-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Sumitomo Chemical Company Limited

Miasto twórcy MIZUNO KATSUSHI

Status sprawy „”

Symbol planu MIZUNO KATSUSHI

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382042 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dwa

Przeciwodblaskowy foliowy laminat polaryzacyjny i zawierający go wyświetlacz ciekłokrystaliczny bd 2007-03-22

Numer_BUP 20/2007 Data publikacji BUP 2007-10-01

Data wydania 2007-03-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Sumitomo Chemical Company

Miasto twórcy YAKABE HIROHIKO

Status sprawy ” „

Symbol planu YAKABE HIROHIKO

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382043 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści trzy

Sposób otrzymywania preparatu do impregnacji elementów budowlanych w postaci wodnej dyspersji krzemionki koloidalnej KUKIELSKA BARBARA 2007-03-22

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-22

Numer WUP 01/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-01-31

Uprawnieni INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO

Miasto twórcy GÓRALCZYK STEFAN

Status sprawy „Topolin”

Symbol planu GÓRALCZYK STEFAN

Numer prawa wyłącznego 210487 dwieście dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 382039 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dziewięć

Sposób wytwarzania ekologicznych oligoeteroestroli i oligoeteroestrole wytwarzane tym sposobem PL 2007-03-22

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ECO INNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy OGORZAŁEK URSZULA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu OGORZAŁEK URSZULA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382040 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści

Sposób wytwarzania ekologicznych oligomeroli z surowców naturalnych i oligomerole wytworzone tym sposobem PL 2007-03-22

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ECO INNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy BANASZCZYK TERESA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu BANASZCZYK TERESA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382041 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści jeden

Pakietowany korpus nałożonej folii optycznej i sposób pakietowania korpusu nałożonej folii optycznej 2007-03-22

Numer_BUP 20/2007 Data publikacji BUP 2007-10-01

Data wydania 2007-03-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Sumitomo Chemical Company Limited

Miasto twórcy MIZUNO KATSUSHI

Status sprawy „”

Symbol planu MIZUNO KATSUSHI

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382042 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dwa

Przeciwodblaskowy foliowy laminat polaryzacyjny i zawierający go wyświetlacz ciekłokrystaliczny bd 2007-03-22

Numer_BUP 20/2007 Data publikacji BUP 2007-10-01

Data wydania 2007-03-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Sumitomo Chemical Company

Miasto twórcy YAKABE HIROHIKO

Status sprawy ” „

Symbol planu YAKABE HIROHIKO

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382043 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści trzy

coaching nlp