Preparat żywieniowy i/lub farmaceutyczny do stosowania w profilaktyce i leczeniu niedoborów wchłaniania mikroelementów z przewodu pokarmowego oraz zastosowanie preparatu farmaceutycznego jako czynnika stymulującego wchłanianie mikroelementów z przewodu pokarmowego do krwi 2004-10-29

Preparat żywieniowy i/lub farmaceutyczny do stosowania w profilaktyce i leczeniu niedoborów wchłaniania mikroelementów z przewodu pokarmowego oraz zastosowanie preparatu farmaceutycznego jako czynnika stymulującego wchłanianie mikroelementów z przewodu pokarmowego do krwi 2004-10-29

Sposób wykonywania nadruków na produktach bezdotykową metodą atramentową B41J2/06 B41J2/20 G01D15/20 2004-10-28

Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02

Data wydania 2004-10-28

Numer WUP 04/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-04-29

Uprawnieni JEUTÉ PIOTR

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego 208256 dwieście osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 370932 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa

Pompa o swobodnym przepływie Kędzierzyn-Koźle 2004-10-29

Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02

Data wydania 2004-10-29

Numer WUP 08/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-08-31

Uprawnieni zwłaszcza do cieczy unoszących gruboziarniste ciała stałe

Miasto twórcy ROKITA JERZY

Status sprawy „PL”

Symbol planu ROKITA JERZY

Numer prawa wyłącznego 209370 dwieście dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt

Numer zgłoszenia 370933 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy

Czerep hełmu ochronnego 2004-10-29

Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02

Data wydania 2004-10-29

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza wojskowego

Miasto twórcy WNUK MAŁGORZATA

Status sprawy ” Sulejówek”

Symbol planu WNUK MAŁGORZATA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370934 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery

Łożyska ślizgowe szyb obudowy wagi analitycznej G01G21/00 G01G21/28 2004-10-29

Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02

Data wydania 2004-10-29

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni CZYŻ KRZYSZTOF

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370936 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć

Preparat żywieniowy i/lub farmaceutyczny do stosowania w profilaktyce i leczeniu niedoborów wchłaniania mikroelementów z przewodu pokarmowego oraz zastosowanie preparatu farmaceutycznego jako czynnika stymulującego wchłanianie mikroelementów z przewodu pokarmowego do krwi 2004-10-29

Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02

Data wydania 2004-10-29

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SGP & SONS AB

Miasto twórcy PIERZYNOWSKI ŁUKASZ

Status sprawy „”

Symbol planu PIERZYNOWSKI ŁUKASZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370937 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem

Sposób wykonywania nadruków na produktach bezdotykową metodą atramentową B41J2/06 B41J2/20 G01D15/20 2004-10-28

Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02

Data wydania 2004-10-28

Numer WUP 04/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-04-29

Uprawnieni JEUTÉ PIOTR

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego 208256 dwieście osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 370932 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa

Pompa o swobodnym przepływie Kędzierzyn-Koźle 2004-10-29

Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02

Data wydania 2004-10-29

Numer WUP 08/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-08-31

Uprawnieni zwłaszcza do cieczy unoszących gruboziarniste ciała stałe

Miasto twórcy ROKITA JERZY

Status sprawy „PL”

Symbol planu ROKITA JERZY

Numer prawa wyłącznego 209370 dwieście dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt

Numer zgłoszenia 370933 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy

Czerep hełmu ochronnego 2004-10-29

Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02

Data wydania 2004-10-29

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza wojskowego

Miasto twórcy WNUK MAŁGORZATA

Status sprawy ” Sulejówek”

Symbol planu WNUK MAŁGORZATA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370934 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery

Łożyska ślizgowe szyb obudowy wagi analitycznej G01G21/00 G01G21/28 2004-10-29

Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02

Data wydania 2004-10-29

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni CZYŻ KRZYSZTOF

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370936 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć

Preparat żywieniowy i/lub farmaceutyczny do stosowania w profilaktyce i leczeniu niedoborów wchłaniania mikroelementów z przewodu pokarmowego oraz zastosowanie preparatu farmaceutycznego jako czynnika stymulującego wchłanianie mikroelementów z przewodu pokarmowego do krwi 2004-10-29

Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02

Data wydania 2004-10-29

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SGP & SONS AB

Miasto twórcy PIERZYNOWSKI ŁUKASZ

Status sprawy „”

Symbol planu PIERZYNOWSKI ŁUKASZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370937 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem

lampy przemysłowe