Preparat do kondycjonowania saletry amonowej C05C1/02 C05G3/00 2009-09-07

Preparat do kondycjonowania saletry amonowej C05C1/02 C05G3/00 2009-09-07

Chiralny acetoksyester dimetylocyklopropanu i sposób jego wytwarzania Tychy 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP 01/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-01-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy GAJCY KAMILA

Status sprawy ” Racibórz”

Symbol planu GAJCY KAMILA

Numer prawa wyłącznego 213057 dwieście trzynaście tysięcy pięćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 388971 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden

Szufelka automatyczna A47L5/38 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31

Uprawnieni MICHAŁ CZECHOWICZ LEOVAC

Miasto twórcy Małecz

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Małecz

Numer prawa wyłącznego 212437 dwieście dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem

Numer zgłoszenia 388972 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa

Sposób wykonywania użytkowych powierzchni betonowych mających ornamentację E01C7/35 E04G9/00 B28B7/24 B28B11/00 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni JASTRZĄB SEBASTIAN

Miasto twórcy Sosnowiec

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu Sosnowiec

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388973 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy

Sposób wykonywania użytkowych powierzchni betonowych mających ornamentację E01C7/35 E04G9/00 B28B7/24 B28B11/00 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni JASTRZĄB SEBASTIAN

Miasto twórcy Sosnowiec

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu Sosnowiec

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388974 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery

Preparat do kondycjonowania saletry amonowej C05C1/02 C05G3/00 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30

Uprawnieni INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH

Miasto twórcy Puławy

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Puławy

Numer prawa wyłącznego 210798 dwieście dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 388975 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć

Chiralny acetoksyester dimetylocyklopropanu i sposób jego wytwarzania Tychy 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP 01/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-01-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy GAJCY KAMILA

Status sprawy ” Racibórz”

Symbol planu GAJCY KAMILA

Numer prawa wyłącznego 213057 dwieście trzynaście tysięcy pięćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 388971 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden

Szufelka automatyczna A47L5/38 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31

Uprawnieni MICHAŁ CZECHOWICZ LEOVAC

Miasto twórcy Małecz

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Małecz

Numer prawa wyłącznego 212437 dwieście dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem

Numer zgłoszenia 388972 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa

Sposób wykonywania użytkowych powierzchni betonowych mających ornamentację E01C7/35 E04G9/00 B28B7/24 B28B11/00 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni JASTRZĄB SEBASTIAN

Miasto twórcy Sosnowiec

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu Sosnowiec

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388973 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy

Sposób wykonywania użytkowych powierzchni betonowych mających ornamentację E01C7/35 E04G9/00 B28B7/24 B28B11/00 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni JASTRZĄB SEBASTIAN

Miasto twórcy Sosnowiec

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu Sosnowiec

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388974 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery

Preparat do kondycjonowania saletry amonowej C05C1/02 C05G3/00 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30

Uprawnieni INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH

Miasto twórcy Puławy

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Puławy

Numer prawa wyłącznego 210798 dwieście dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 388975 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć

https://kompresyjni.pl/pl/40-skarpety-medyczne