Podajnik narzędzi B23Q3/152 B23Q16/06 2009-09-07

Podajnik narzędzi B23Q3/152 B23Q16/06 2009-09-07

Kształtka osadnika E02D29/12 E03F5/02 2009-09-04

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BUDOKRUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Grodzisk Mazowiecki

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu Grodzisk Mazowiecki

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388966 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć

Pneumatyczna linia zasilająca F15B1/00 E21F17/10 F16L11/04 2009-09-04

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-04

Numer WUP 12/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-12-31

Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 215551 dwieście piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 388967 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem

Układ do prezentowania informacji na ekranie G03B21/26 G09F19/00 2009-09-04

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388968 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem

Kompozycja na bazie wiech konopi przeciwko patogenom KANIEWSKI RYSZARD 2009-09-04

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni sposób wytwarzania kompozycji oraz zastosowanie wyciągu z wiech konopi do wytwarzania kompozycji przeciwko patogenom

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy ” DORNA HANNA”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388969 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć

Podajnik narzędzi B23Q3/152 B23Q16/06 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP 04/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-04-30

Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego 216575 dwieście szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 388970 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt

Kształtka osadnika E02D29/12 E03F5/02 2009-09-04

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BUDOKRUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Grodzisk Mazowiecki

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu Grodzisk Mazowiecki

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388966 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć

Pneumatyczna linia zasilająca F15B1/00 E21F17/10 F16L11/04 2009-09-04

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-04

Numer WUP 12/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-12-31

Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 215551 dwieście piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 388967 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem

Układ do prezentowania informacji na ekranie G03B21/26 G09F19/00 2009-09-04

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388968 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem

Kompozycja na bazie wiech konopi przeciwko patogenom KANIEWSKI RYSZARD 2009-09-04

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni sposób wytwarzania kompozycji oraz zastosowanie wyciągu z wiech konopi do wytwarzania kompozycji przeciwko patogenom

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy ” DORNA HANNA”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388969 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć

Podajnik narzędzi B23Q3/152 B23Q16/06 2009-09-07

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-07

Numer WUP 04/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-04-30

Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego 216575 dwieście szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 388970 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt

https://kompresyjni.pl/pl/brand/5-sigvaris