Pochodne chinuklidyny MIOSKOWSKI CHARLES 2002-09-23

Pochodne chinuklidyny MIOSKOWSKI CHARLES 2002-09-23

Liofilizowana kompozycja farmaceutyczna zawierająca związek cefalosporynowy i jej zastosowanie do leczenia bakteryjnych infekcji u kotów i psów BRONK BRIAN SCOTT 2002-11-13

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-11-13

Numer WUP 11/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-11-30

Uprawnieni Zoetis Services LLC

Miasto twórcy REDDY RENUKA DEVI

Status sprawy „Groton”

Symbol planu REDDY RENUKA DEVI

Numer prawa wyłącznego 212683 dwieście dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 370083 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy

Selektywny odczynnik flotacyjny i sposób flotacji PETKOVIC ZORAN 2002-12-12

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-12-12

Numer WUP 06/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-06-30

Uprawnieni Rajic Vladimir

Miasto twórcy YU

Status sprawy „Backi jarak”

Symbol planu YU

Numer prawa wyłącznego 198389 sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 370084 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery

Polimeryczne kompozycje kontrolowanego uwalniania związków sprzyjających wzrostowi kości DUNN RICHARD LEE 2002-11-20

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-11-20

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PFIZER INC.

Miasto twórcy KORSMEYER RICHARD WILKER

Status sprawy ” JEFFERS SCOTT ALEXANDER”

Symbol planu KORSMEYER RICHARD WILKER

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370085 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt pięć

Łączenie podłużnego szwa i poprzecznego szwa w metalowych gontach E04D3/30 E04D1/18 E04D3/363 E04D3/365 2003-02-07

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2003-02-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni RAUTARUUKKI OYJ

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370086 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt sześć

Pochodne chinuklidyny MIOSKOWSKI CHARLES 2002-09-23

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-09-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni sposoby ich wytwarzania i ich zastosowanie jako inhibitorów receptorów muskarynowych m2 i/lub m3

Miasto twórcy BE

Status sprawy ” QUERE LUC”

Symbol planu BE

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370087 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt siedem

Liofilizowana kompozycja farmaceutyczna zawierająca związek cefalosporynowy i jej zastosowanie do leczenia bakteryjnych infekcji u kotów i psów BRONK BRIAN SCOTT 2002-11-13

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-11-13

Numer WUP 11/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-11-30

Uprawnieni Zoetis Services LLC

Miasto twórcy REDDY RENUKA DEVI

Status sprawy „Groton”

Symbol planu REDDY RENUKA DEVI

Numer prawa wyłącznego 212683 dwieście dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 370083 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy

Selektywny odczynnik flotacyjny i sposób flotacji PETKOVIC ZORAN 2002-12-12

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-12-12

Numer WUP 06/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-06-30

Uprawnieni Rajic Vladimir

Miasto twórcy YU

Status sprawy „Backi jarak”

Symbol planu YU

Numer prawa wyłącznego 198389 sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 370084 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery

Polimeryczne kompozycje kontrolowanego uwalniania związków sprzyjających wzrostowi kości DUNN RICHARD LEE 2002-11-20

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-11-20

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PFIZER INC.

Miasto twórcy KORSMEYER RICHARD WILKER

Status sprawy ” JEFFERS SCOTT ALEXANDER”

Symbol planu KORSMEYER RICHARD WILKER

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370085 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt pięć

Łączenie podłużnego szwa i poprzecznego szwa w metalowych gontach E04D3/30 E04D1/18 E04D3/363 E04D3/365 2003-02-07

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2003-02-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni RAUTARUUKKI OYJ

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370086 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt sześć

Pochodne chinuklidyny MIOSKOWSKI CHARLES 2002-09-23

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-09-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni sposoby ich wytwarzania i ich zastosowanie jako inhibitorów receptorów muskarynowych m2 i/lub m3

Miasto twórcy BE

Status sprawy ” QUERE LUC”

Symbol planu BE

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370087 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt siedem

adwokat wrocław rozwód