Pochodne amidowe jako aktywatory GK ANDREWS ROBERT CARL 2002-12-19

Pochodne amidowe jako aktywatory GK ANDREWS ROBERT CARL 2002-12-19

Połączenie napędowego koła pasowego z wirnikiem wirującej maszyny elektrycznej Vincennes 2003-03-24

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-03-24

Numer WUP 03/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-03-31

Uprawnieni VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR

Miasto twórcy LEROY VIRGINIE

Status sprawy ” Paris”

Symbol planu LEROY VIRGINIE

Numer prawa wyłącznego 201147 dwieście jeden tysięcy sto czterdzieści siedem

Numer zgłoszenia 370985 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć

Urządzenie do odladzania B60S3/04 A47L1/16 2003-02-03

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-02-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Sage Jonathan

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370986 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć

Urządzenie do pobierania płynów ustrojowych A61B5/15 A61B5/155 2002-12-16

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-12-16

Numer WUP 09/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-09-30

Uprawnieni SARSTEDT AG & CO.

Miasto twórcy Nümbrecht

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Nümbrecht

Numer prawa wyłącznego 206794 dwieście sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 370987 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem

Kompozycje zawierające fosfor i ich zastosowanie w reakcjach hydrocyjanowania GAGNE MICHEL R. 2002-11-20

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-11-20

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni izomeryzacji i hydroformylowania

Miasto twórcy RADU NORA S.

Status sprawy ” MOLOY KENNETH G.”

Symbol planu RADU NORA S.

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370988 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem

Pochodne amidowe jako aktywatory GK ANDREWS ROBERT CARL 2002-12-19

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-12-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni NOVO NORDISK A/S

Miasto twórcy GUZEL MUSTAFA

Status sprawy ” POLISETTI DHARMA RAO”

Symbol planu GUZEL MUSTAFA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370989 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć

Połączenie napędowego koła pasowego z wirnikiem wirującej maszyny elektrycznej Vincennes 2003-03-24

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-03-24

Numer WUP 03/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-03-31

Uprawnieni VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR

Miasto twórcy LEROY VIRGINIE

Status sprawy ” Paris”

Symbol planu LEROY VIRGINIE

Numer prawa wyłącznego 201147 dwieście jeden tysięcy sto czterdzieści siedem

Numer zgłoszenia 370985 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć

Urządzenie do odladzania B60S3/04 A47L1/16 2003-02-03

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-02-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Sage Jonathan

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370986 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć

Urządzenie do pobierania płynów ustrojowych A61B5/15 A61B5/155 2002-12-16

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-12-16

Numer WUP 09/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-09-30

Uprawnieni SARSTEDT AG & CO.

Miasto twórcy Nümbrecht

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Nümbrecht

Numer prawa wyłącznego 206794 dwieście sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 370987 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem

Kompozycje zawierające fosfor i ich zastosowanie w reakcjach hydrocyjanowania GAGNE MICHEL R. 2002-11-20

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-11-20

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni izomeryzacji i hydroformylowania

Miasto twórcy RADU NORA S.

Status sprawy ” MOLOY KENNETH G.”

Symbol planu RADU NORA S.

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370988 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem

Pochodne amidowe jako aktywatory GK ANDREWS ROBERT CARL 2002-12-19

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-12-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni NOVO NORDISK A/S

Miasto twórcy GUZEL MUSTAFA

Status sprawy ” POLISETTI DHARMA RAO”

Symbol planu GUZEL MUSTAFA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370989 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć

holowanie poznań