Pochodne 2 DUTHALER RUDOLF 2003-03-14

Pochodne 2 DUTHALER RUDOLF 2003-03-14

Sposób obróbki dzianiny i dzianina z zadrukiem D06M23/00 2011-06-13

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni EGC SEED CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Łódź

Status sprawy „”

Symbol planu Łódź

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395228 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem

Sposób wytwarzania pieczywa i pieczywo WAROWNY JERZY 2011-06-13

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SIWEK AGATA PIEKARNIA WAROWNY SPÓŁKA CYWILNA

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Kłoczew”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395229 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć

Obudowa przemysłowego filtra modułowego i sposób wytwarzania obudowy przemysłowego filtra modułowego Trzebień 2011-06-13

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-13

Numer WUP 07/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-07-31

Uprawnieni NAWARA RAFAŁ NAWARA SERWIS SPÓŁKA CYWILNA

Miasto twórcy PL

Status sprawy „PL”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 219813 dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset trzynaście

Numer zgłoszenia 395230 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści

Sposób zmniejszania nadmiernego pocenia się skóry Nanuet 2003-12-17

Numer_BUP 19/2011 Data publikacji BUP 2011-09-12

Data wydania 2003-12-17

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Avon Products

Miasto twórcy LU MICHELLE ZHENG

Status sprawy ” Ogdenburg”

Symbol planu LU MICHELLE ZHENG

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395231 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden

Pochodne 2 DUTHALER RUDOLF 2003-03-14

Numer_BUP 17/2011 Data publikacji BUP 2011-08-16

Data wydania 2003-03-14

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni 4-diaminopirymidyny

Miasto twórcy ROLF BAENTELI

Status sprawy ” THOMA GEBHARD”

Symbol planu ROLF BAENTELI

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395232 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa

Sposób obróbki dzianiny i dzianina z zadrukiem D06M23/00 2011-06-13

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni EGC SEED CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Łódź

Status sprawy „”

Symbol planu Łódź

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395228 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem

Sposób wytwarzania pieczywa i pieczywo WAROWNY JERZY 2011-06-13

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SIWEK AGATA PIEKARNIA WAROWNY SPÓŁKA CYWILNA

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Kłoczew”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395229 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć

Obudowa przemysłowego filtra modułowego i sposób wytwarzania obudowy przemysłowego filtra modułowego Trzebień 2011-06-13

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-13

Numer WUP 07/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-07-31

Uprawnieni NAWARA RAFAŁ NAWARA SERWIS SPÓŁKA CYWILNA

Miasto twórcy PL

Status sprawy „PL”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 219813 dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset trzynaście

Numer zgłoszenia 395230 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści

Sposób zmniejszania nadmiernego pocenia się skóry Nanuet 2003-12-17

Numer_BUP 19/2011 Data publikacji BUP 2011-09-12

Data wydania 2003-12-17

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Avon Products

Miasto twórcy LU MICHELLE ZHENG

Status sprawy ” Ogdenburg”

Symbol planu LU MICHELLE ZHENG

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395231 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden

Pochodne 2 DUTHALER RUDOLF 2003-03-14

Numer_BUP 17/2011 Data publikacji BUP 2011-08-16

Data wydania 2003-03-14

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni 4-diaminopirymidyny

Miasto twórcy ROLF BAENTELI

Status sprawy ” THOMA GEBHARD”

Symbol planu ROLF BAENTELI

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395232 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa

moskitiery drzwiowe wrocław