Pochodna kwasu 2-amino-3-alkoksy-6-fluorobicyklo [3.1.0] heksano-2 NAKAZATO ATSURO 2002-12-26

Pochodna kwasu 2-amino-3-alkoksy-6-fluorobicyklo [3.1.0] heksano-2 NAKAZATO ATSURO 2002-12-26

Łopatka turbiny wiatrowej z polimeru wzmocnionego włóknami i prefabrykowany półwyrób skorupy przejściowej do wytwarzania łopatki turbiny wiatrowej DK 2003-03-19

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-03-19

Numer WUP 09/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-09-30

Uprawnieni LM GLASFIBER A/S

Miasto twórcy ANDERSEN LARS FUGLSANG

Status sprawy ” DK”

Symbol planu ANDERSEN LARS FUGLSANG

Numer prawa wyłącznego 206772 dwieście sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 371010 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziesięć

Sposób analizy kolorymetrycznej i próbka do badań stosowana w tym sposobie TERAMOTO MASAAKI 2003-01-06

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-01-06

Numer WUP 07/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-07-31

Uprawnieni ARKRAY

Miasto twórcy NAGAKAWA KENJI

Status sprawy ” KAWASE YOSHIYUKI”

Symbol planu NAGAKAWA KENJI

Numer prawa wyłącznego 214277 dwieście czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 371011 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy jedenaście

Zastosowanie propinylo-L- karnityny lub jej farmaceutycznie dopuszczalnych soli oraz jej połączenie ze znanym składnikiem aktywnym i kompozycja farmaceutyczna je zawierająca Ferrara 2002-11-26

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-11-26

Numer WUP 08/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-08-31

Uprawnieni SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.

Miasto twórcy CAVALLINI GIORGIO

Status sprawy ” Perugia”

Symbol planu CAVALLINI GIORGIO

Numer prawa wyłącznego 209317 dwieście dziewięć tysięcy trzysta siedemnaście

Numer zgłoszenia 371012 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwanaście

Środek dezynfekcyjny w postaci proszku i zastosowanie tego środka Solingen 2003-03-25

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-03-25

Numer WUP 04/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-04-30

Uprawnieni ECOLAB INC.

Miasto twórcy DECKER MICHAEL

Status sprawy ” Grevenbroich”

Symbol planu DECKER MICHAEL

Numer prawa wyłącznego 211269 dwieście jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 371013 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzynaście

Pochodna kwasu 2-amino-3-alkoksy-6-fluorobicyklo [3.1.0] heksano-2 NAKAZATO ATSURO 2002-12-26

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-12-26

Numer WUP 03/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-03-31

Uprawnieni 6-dikarboksylowego

Miasto twórcy LTD.

Status sprawy ” CHAKI SHIGEYUKI”

Symbol planu LTD.

Numer prawa wyłącznego 208123 dwieście osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy

Numer zgłoszenia 371014 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czternaście

Łopatka turbiny wiatrowej z polimeru wzmocnionego włóknami i prefabrykowany półwyrób skorupy przejściowej do wytwarzania łopatki turbiny wiatrowej DK 2003-03-19

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-03-19

Numer WUP 09/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-09-30

Uprawnieni LM GLASFIBER A/S

Miasto twórcy ANDERSEN LARS FUGLSANG

Status sprawy ” DK”

Symbol planu ANDERSEN LARS FUGLSANG

Numer prawa wyłącznego 206772 dwieście sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 371010 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziesięć

Sposób analizy kolorymetrycznej i próbka do badań stosowana w tym sposobie TERAMOTO MASAAKI 2003-01-06

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-01-06

Numer WUP 07/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-07-31

Uprawnieni ARKRAY

Miasto twórcy NAGAKAWA KENJI

Status sprawy ” KAWASE YOSHIYUKI”

Symbol planu NAGAKAWA KENJI

Numer prawa wyłącznego 214277 dwieście czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 371011 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy jedenaście

Zastosowanie propinylo-L- karnityny lub jej farmaceutycznie dopuszczalnych soli oraz jej połączenie ze znanym składnikiem aktywnym i kompozycja farmaceutyczna je zawierająca Ferrara 2002-11-26

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-11-26

Numer WUP 08/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-08-31

Uprawnieni SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.

Miasto twórcy CAVALLINI GIORGIO

Status sprawy ” Perugia”

Symbol planu CAVALLINI GIORGIO

Numer prawa wyłącznego 209317 dwieście dziewięć tysięcy trzysta siedemnaście

Numer zgłoszenia 371012 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwanaście

Środek dezynfekcyjny w postaci proszku i zastosowanie tego środka Solingen 2003-03-25

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-03-25

Numer WUP 04/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-04-30

Uprawnieni ECOLAB INC.

Miasto twórcy DECKER MICHAEL

Status sprawy ” Grevenbroich”

Symbol planu DECKER MICHAEL

Numer prawa wyłącznego 211269 dwieście jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 371013 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzynaście

Pochodna kwasu 2-amino-3-alkoksy-6-fluorobicyklo [3.1.0] heksano-2 NAKAZATO ATSURO 2002-12-26

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-12-26

Numer WUP 03/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-03-31

Uprawnieni 6-dikarboksylowego

Miasto twórcy LTD.

Status sprawy ” CHAKI SHIGEYUKI”

Symbol planu LTD.

Numer prawa wyłącznego 208123 dwieście osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy

Numer zgłoszenia 371014 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czternaście

wypożyczalnia samochodów dostawczych wielkopolska