Pilotowy system nawigacyjny do wspomagania pilotażu na wodach ograniczonych i sposób wizualizacji informacji nawigacyjnej ZALEWSKI PAWEŁ 2007-06-08

Pilotowy system nawigacyjny do wspomagania pilotażu na wodach ograniczonych i sposób wizualizacji informacji nawigacyjnej ZALEWSKI PAWEŁ 2007-06-08

Młyn elektromagnetyczny 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Miasto twórcy NOWAK WOJCIECH

Status sprawy ” Częstochowa”

Symbol planu NOWAK WOJCIECH

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382610 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziesięć

Palnik olejowo-gazowy PL 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ZAKŁADY BUDOWY URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH ZBUS COMBUSTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy BUTMANKIEWICZ TOMASZ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu BUTMANKIEWICZ TOMASZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382611 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset jedenaście

Urządzenie wspomagające proces suszenia wstęgi papieru w maszynie papierniczej D21F5/04 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni STERA SŁAWOMIR

Miasto twórcy ŁÓDŹ

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu ŁÓDŹ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382612 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście

Sposób pomiaru sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybu i urządzenie do realizacji tego sposobu E21D7/02 B66B7/02 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Pośpiech Dariusz

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382613 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście

Pilotowy system nawigacyjny do wspomagania pilotażu na wodach ograniczonych i sposób wizualizacji informacji nawigacyjnej ZALEWSKI PAWEŁ 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

Miasto twórcy GUCMA LUCJAN

Status sprawy ” ŚLĄCZKA WOJCIECH”

Symbol planu GUCMA LUCJAN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382614 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czternaście

Młyn elektromagnetyczny 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Miasto twórcy NOWAK WOJCIECH

Status sprawy ” Częstochowa”

Symbol planu NOWAK WOJCIECH

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382610 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziesięć

Palnik olejowo-gazowy PL 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ZAKŁADY BUDOWY URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH ZBUS COMBUSTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy BUTMANKIEWICZ TOMASZ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu BUTMANKIEWICZ TOMASZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382611 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset jedenaście

Urządzenie wspomagające proces suszenia wstęgi papieru w maszynie papierniczej D21F5/04 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni STERA SŁAWOMIR

Miasto twórcy ŁÓDŹ

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu ŁÓDŹ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382612 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście

Sposób pomiaru sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybu i urządzenie do realizacji tego sposobu E21D7/02 B66B7/02 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Pośpiech Dariusz

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382613 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście

Pilotowy system nawigacyjny do wspomagania pilotażu na wodach ograniczonych i sposób wizualizacji informacji nawigacyjnej ZALEWSKI PAWEŁ 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

Miasto twórcy GUCMA LUCJAN

Status sprawy ” ŚLĄCZKA WOJCIECH”

Symbol planu GUCMA LUCJAN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382614 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czternaście

https://www.cosycott.pl/otulacze-dla-dzieci