Palnik do spalania gazu niskokalorycznego PL 2009-06-29

Palnik do spalania gazu niskokalorycznego PL 2009-06-29

Sposób izolacji kompleksu peptydów i białek serwatkowych Wrocław 2009-06-29

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-29

Numer WUP 01/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-01-30

Uprawnieni GEO-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy WILUSZ TADEUSZ

Status sprawy ” Wrocław”

Symbol planu WILUSZ TADEUSZ

Numer prawa wyłącznego 218708 dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiem

Numer zgłoszenia 388407 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedem

Sposób wytwarzania preparatu peptydowego Wrocław 2009-06-29

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-29

Numer WUP 01/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-01-30

Uprawnieni GEO-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy WILUSZ TADEUSZ

Status sprawy ” Wrocław”

Symbol planu WILUSZ TADEUSZ

Numer prawa wyłącznego 218693 dwieście osiemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 388408 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiem

Sposób otrzymywania biodiesla Poznań 2009-06-29

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-29

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

Miasto twórcy LEWANDOWICZ GRAŻYNA

Status sprawy ” Poznań”

Symbol planu LEWANDOWICZ GRAŻYNA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388409 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięć

Sposób wykorzystania energii cieplnej ze spalin wylotowych kotłów w blokach energetycznych oraz układ odzysku ciepła ze spalin PALMOWSKI ADAM 2009-06-29

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-29

Numer WUP 01/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-01-29

Uprawnieni PALMOWSKI ADAM

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Bielsk-podlaski”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 220762 dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 388410 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziesięć

Palnik do spalania gazu niskokalorycznego PL 2009-06-29

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-29

Numer WUP 01/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-01-31

Uprawnieni KARCZ HENRYK

Miasto twórcy BUTMANKIEWICZ TOMASZ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu BUTMANKIEWICZ TOMASZ

Numer prawa wyłącznego 215712 dwieście piętnaście tysięcy siedemset dwanaście

Numer zgłoszenia 388412 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwanaście

Sposób izolacji kompleksu peptydów i białek serwatkowych Wrocław 2009-06-29

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-29

Numer WUP 01/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-01-30

Uprawnieni GEO-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy WILUSZ TADEUSZ

Status sprawy ” Wrocław”

Symbol planu WILUSZ TADEUSZ

Numer prawa wyłącznego 218708 dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiem

Numer zgłoszenia 388407 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedem

Sposób wytwarzania preparatu peptydowego Wrocław 2009-06-29

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-29

Numer WUP 01/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-01-30

Uprawnieni GEO-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy WILUSZ TADEUSZ

Status sprawy ” Wrocław”

Symbol planu WILUSZ TADEUSZ

Numer prawa wyłącznego 218693 dwieście osiemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 388408 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiem

Sposób otrzymywania biodiesla Poznań 2009-06-29

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-29

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

Miasto twórcy LEWANDOWICZ GRAŻYNA

Status sprawy ” Poznań”

Symbol planu LEWANDOWICZ GRAŻYNA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388409 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięć

Sposób wykorzystania energii cieplnej ze spalin wylotowych kotłów w blokach energetycznych oraz układ odzysku ciepła ze spalin PALMOWSKI ADAM 2009-06-29

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-29

Numer WUP 01/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-01-29

Uprawnieni PALMOWSKI ADAM

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Bielsk-podlaski”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 220762 dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 388410 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziesięć

Palnik do spalania gazu niskokalorycznego PL 2009-06-29

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-29

Numer WUP 01/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-01-31

Uprawnieni KARCZ HENRYK

Miasto twórcy BUTMANKIEWICZ TOMASZ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu BUTMANKIEWICZ TOMASZ

Numer prawa wyłącznego 215712 dwieście piętnaście tysięcy siedemset dwanaście

Numer zgłoszenia 388412 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwanaście

długie naszyjniki damskie