Linia do produkcji i cięcia kształtowników giętych z taśmy 1989-04-03

Linia do produkcji i cięcia kształtowników giętych z taśmy 1989-04-03

Sposób wytwarzania nasyconych alkoholi tłuszczowych CHMIELEWSKI KONSTANTY 1989-04-03 Numer_BUP 21/1990 Data publikacji BUP 1990-10-15 Data wydania 1989-04-03 Numer WUP 04/1994 Data_Publikacji_WUP 1994-04-29 Uprawnieni INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ „BLACHOWNIA” Miasto twórcy DĘBSKI JAKUB Status sprawy ” BUDZYŃSKI KRZYSZTOF” Symbol planu DĘBSKI JAKUB Numer prawa wyłącznego 163671 sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden Numer zgłoszenia 278633 […]

Read More

Sposób oznaczania fenolu i lotnych hydroksyfenoli w żywicach fenolowo-formaldehydowych metodą chromatografii gazowej bd 1989-04-03

Sposób kształtowania napięcia wyjściowego przekształtnika statycznego PL 1989-04-04 Numer_BUP 21/1990 Data publikacji BUP 1990-10-15 Data wydania 1989-04-04 Numer WUP 12/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-12-31 Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA Miasto twórcy BARLIK ROMAN Status sprawy ” PL” Symbol planu BARLIK ROMAN Numer prawa wyłącznego 159398 sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem Numer zgłoszenia 278628 dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy […]

Read More

Komparator fazy sygnałow elektrycznych bd 1989-04-04

Urządzenie dozujące nawozy mineralne i/lub środki ochrony roślin do podornej warstwy gleby Świdnik 1989-04-03 Numer_BUP 01/1990 Data publikacji BUP 1990-01-08 Data wydania 1989-04-03 Numer WUP 10/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-10-30 Uprawnieni INSTYTUT BUDOWNICTWA MECHANIZACJI I ELEKTRYFIKACJI ROLNICTWA Miasto twórcy MUSZYŃSKI ANTONI Status sprawy ” Lublin” Symbol planu MUSZYŃSKI ANTONI Numer prawa wyłącznego 158971 sto pięćdziesiąt osiem tysięcy […]

Read More

Sposób oczyszczania ścieków Płock 1989-04-03

Układ do ograniczania automatycznych połączeń telefonicznych wychodzących z centrali abonenckiej — 1989-04-03 Numer_BUP 23/1990 Data publikacji BUP 1990-11-12 Data wydania 1989-04-03 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POZNAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI I USŁUG PPT „TERPO” Miasto twórcy CZABAJSKI EWARYST Status sprawy ” –„ Symbol planu CZABAJSKI EWARYST Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 278617 dwieście siedemdziesiąt osiem […]

Read More

Układ elektronicznego przełączania obwodów rezonansowych w.cz. i p.cz. oraz filtrów ĆWIKOWSKI LECH 1989-04-03

Płyn hydrauliczny do amortyzatorów dźwignicowych SZUSZKIEWICZ BERNADETA 1989-03-31 Numer_BUP 20/1990 Data publikacji BUP 1990-10-01 Data wydania 1989-03-31 Numer WUP 12/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-12-31 Uprawnieni INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ „BLACHOWNIA” Miasto twórcy POSKROBKO HALINA Status sprawy ” PANICZEK LIDIA” Symbol planu POSKROBKO HALINA Numer prawa wyłącznego 159580 sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt Numer zgłoszenia 278611 dwieście […]

Read More

Sposób oznaczania 2 DASZKIEWICZ ZDZISŁAW 1989-03-31

Sposób załączania przekaźnika oraz układ do tego sposobu H02H 1989-03-31 Numer_BUP 20/1990 Data publikacji BUP 1990-10-01 Data wydania 1989-03-31 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni FRĄCKIEWICZ ZBIGNIEW Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 278604 dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery Urządzenie do wyznaczania odchylenia osi […]

Read More

Spychacz slabów KNAP MARIAN 1989-03-31

Zestaw wkładów piszących do plotterów i sposób wytwarzania do nich końcówek piszących B43K B43L 1989-03-30 Numer_BUP 20/1990 Data publikacji BUP 1990-10-01 Data wydania 1989-03-30 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni STACHOWICZ RYSZARD Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 278595 dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć […]

Read More

Bębnowy organ roboczy górniczej maszyny urabiającej KANIA MARIAN 1989-03-30

Smar półpłynny do smarowania kąpielowego krosien i sposób wytwarzania smaru półpłynnego do smarowania kąpielowego krosien Łódź 1989-03-30 Numer_BUP 20/1990 Data publikacji BUP 1990-10-01 Data wydania 1989-03-30 Numer WUP 12/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-12-31 Uprawnieni CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO Miasto twórcy PŁAZA STANISŁAW Status sprawy ” Łódź” Symbol planu PŁAZA STANISŁAW Numer prawa wyłącznego 159397 sto pięćdziesiąt […]

Read More

Poziomy osadnik ciśnieniowy CZAPSKI JERZY 1989-03-30

Sposób otrzymywania środka utwardzającego do żywic epoksydowych oraz środek utwardzający żywice epoksydowe Nowa sarzyna 1989-03-30 Numer_BUP 20/1990 Data publikacji BUP 1990-10-01 Data wydania 1989-03-30 Numer WUP 01/1993 Data_Publikacji_WUP 1993-01-29 Uprawnieni UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ Miasto twórcy PIŁAT WŁADYSŁAW Status sprawy ” Nowa sarzyna” Symbol planu PIŁAT WŁADYSŁAW Numer prawa wyłącznego 159910 sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset […]

Read More

Urządzenie do sterylizacji i suszenia odpadów organicznych F26B19/00 1989-03-30

Sposób wytwarzania lipazy w warunkach hodowli ciągłej PL 1989-03-29 Numer_BUP 20/1990 Data publikacji BUP 1990-10-01 Data wydania 1989-03-29 Numer WUP 10/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-10-30 Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Miasto twórcy MALISZEWSKA IRENA Status sprawy ” PL” Symbol planu MALISZEWSKA IRENA Numer prawa wyłącznego 158906 sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześć Numer zgłoszenia 278577 dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy […]

Read More