Maszyna flotacyjna RONKAINEN SEPPPO 2002-08-12

Maszyna flotacyjna RONKAINEN SEPPPO 2002-08-12

Strategia sterowania przełączaniem biegów do stosowania ze zautomatyzowaną ręczną skrzynią biegów sprzężoną z turbodoładowywanym silnikiem spalinowym F02B37/24 2002-08-28 Numer_BUP 05/2005 Data publikacji BUP 2005-03-07 Data wydania 2002-08-28 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni EATON CORPORATION Miasto twórcy Kalamazoo Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Kalamazoo Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 367724 trzysta […]

Read More

Winianowa sól pochodnej tiazolidynodionu GB 2001-08-03

Postać dawki leku oparta na hydrożelu CURATOLO WILLIAM JOHN 2001-08-03 Numer_BUP 19/2004 Data publikacji BUP 2004-09-20 Data wydania 2001-08-03 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni PFIZER PRODUCTS INC. Miasto twórcy BABCOCK WALTER C. Status sprawy ” FRIESEN DWAYNE THOMAS” Symbol planu BABCOCK WALTER C. Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 360658 trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem […]

Read More

Urządzenie do montażu urządzeń sanitarnych E03C1/00 E03C1/06 2002-08-14

Sposób pokrywania podłoża ze stali przeznaczonego do dalszej obróbki i powlekania oraz kompozycja powłoki podkładowej przeznaczonej na podłoża stalowe Gotenborg 2001-09-11 Numer_BUP 19/2004 Data publikacji BUP 2004-09-20 Data wydania 2001-09-11 Numer WUP 09/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-09-30 Uprawnieni AKZO NOBEL N.V. Miasto twórcy GREENWOOD PETER HARRY JOHAN Status sprawy ” Hebburn” Symbol planu GREENWOOD PETER HARRY JOHAN […]

Read More

Zastosowanie kompozycji zawierającej ekstrakt z pyłku i ewentualnie słupków do wytwarzania leku Mölnlycke 2001-08-31

Maszyna do szlifowania DE 2003-06-12 Numer_BUP 26/2003 Data publikacji BUP 2003-12-29 Data wydania 2003-06-12 Numer WUP 09/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-09-30 Uprawnieni ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH Miasto twórcy WIDLROITHER OTTO Status sprawy ” DE” Symbol planu WIDLROITHER OTTO Numer prawa wyłącznego 203386 dwieście trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć Numer zgłoszenia 360648 trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem Urzadzenie […]

Read More

Zmodyfikowana postać (˝ )-1-(4-karbazoliloksy)-3- [2-(2-metoksyfenoksy) etyloamino]-2-propanolu Heddesheim 1998-07-18

Kostka mydła Milford 1998-06-30 Numer_BUP 23/2000 Data publikacji BUP 2000-11-06 Data wydania 1998-06-30 Numer WUP 04/2007 Data_Publikacji_WUP 2007-04-30 Uprawnieni opakowanie i sposób owijania kostki mydła Miasto twórcy WAGNER JOHN DUNCAN Status sprawy „GB” Symbol planu WAGNER JOHN DUNCAN Numer prawa wyłącznego 193981 sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden Numer zgłoszenia 338428 trzysta trzydzieści osiem […]

Read More

Sposób wytwarzania proszków zdolnych do redyspergowania o dobrej przydatności do natychmiastowego przyrządzenia KIESEL VOLKER 1998-07-23

Związki typu podstawionych fenyloalanin US 1998-07-30 Numer_BUP 23/2000 Data publikacji BUP 2000-11-06 Data wydania 1998-07-30 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni które hamują adhezję leukocytów za pośrednictwem VLA-4 Miasto twórcy Status sprawy ” US” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 338423 trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy Sposób i układ do kontroli stanu wibracyjnego […]

Read More

Ulepszony automatyczny zawór odpowietrzający dla układów hydraulicznych F16K24/04 1999-05-26

Sito warstwowe w mokrej strefie maszyny papierniczej i produkt papierowy wytworzony przy użyciu tego sita D21F1/00 1998-07-21 Numer_BUP 23/2000 Data publikacji BUP 2000-11-06 Data wydania 1998-07-21 Numer WUP 07/2004 Data_Publikacji_WUP 2004-07-30 Uprawnieni SCA HYGIENE PRODUCTS GMBH Miasto twórcy Gernsheim Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Gernsheim Numer prawa […]

Read More

Sposób otrzymywania spoiwa wodno-krzemionkowego KARWIŃSKI ALEKSANDER 1997-04-03

Zespół uruchamiania zimnego silnika spalinowego z zapłonem samoczynnym Kragujevac 1997-04-03 Numer_BUP 21/1998 Data publikacji BUP 1998-10-12 Data wydania 1997-04-03 Numer WUP 07/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-07-31 Uprawnieni POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. T. KOŚCIUSZKI Miasto twórcy VEINOVIC STEVAN Status sprawy ” Kragujevac” Symbol planu VEINOVIC STEVAN Numer prawa wyłącznego 183834 sto osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery Numer zgłoszenia […]

Read More

Urządzenie do pobierania próbek przy analizie bioprocesów bd 1995-09-12

Niezapalna RITZBERGER KLAUS 1995-09-08 Numer_BUP 16/1997 Data publikacji BUP 1997-08-04 Data wydania 1995-09-08 Numer WUP 07/2001 Data_Publikacji_WUP 2001-07-31 Uprawnieni włóknem szklanym wzmocniona masa z żywicy poliamidowej i sposób wytwarzania niezapalnej Miasto twórcy DE Status sprawy ” PRINZ CHRISTIAN” Symbol planu DE Numer prawa wyłącznego 181369 sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć Numer zgłoszenia 319306 […]

Read More

Generator drgań mechanicznych B06B1/14 B65G27/32 1995-09-08

Sposób przetwarzania kwaśnych ścieków FR 1995-09-22 Numer_BUP 16/1997 Data publikacji BUP 1997-08-04 Data wydania 1995-09-22 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni LHOIST RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT S.A. Miasto twórcy COLOMBIER SIMON Status sprawy ” FR” Symbol planu COLOMBIER SIMON Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 319301 trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta jeden Cyklonowy klasyfikator powietrzny B04C5/04 B07B7/08 B01D45/12 1995-07-26 […]

Read More