Złoże biologiczne obrotowe PL 1989-04-21

Złoże biologiczne obrotowe PL 1989-04-21

Sposób określania zawartości prekalikreiny w osoczu krwi człowieka 1989-04-21 Numer_BUP 24/1989 Data publikacji BUP 1989-11-27 Data wydania 1989-04-21 Numer WUP 03/1991 Data_Publikacji_WUP 1991-03-29 Uprawnieni UNIWERSYTET GDAŃSKI Miasto twórcy KAWIAK JERZY Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu KAWIAK JERZY Numer prawa wyłącznego 153186 sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć Numer zgłoszenia 279078 dwieście siedemdziesiąt dziewięć […]

Read More

Urządzenie do zmniejszania emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych na baterii pieców koksowniczych Zabrze 1989-04-21

Osteotom wygięty z prowadnikiem PL 1989-04-20 Numer_BUP 22/1990 Data publikacji BUP 1990-10-29 Data wydania 1989-04-20 Numer WUP 12/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-12-31 Uprawnieni POLITECHNIKA ŚLĄSKA IM. W. PSTROWSKIEGO Miasto twórcy KONZAL STANISŁAW Status sprawy ” PL” Symbol planu KONZAL STANISŁAW Numer prawa wyłącznego 159430 sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści Numer zgłoszenia 279072 dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy […]

Read More

Sposób i urządzenie do wentylacji wyciągowo-nadmuchowej UA 2016-07-20

Technologia produkcji membrany przedniej przeznaczonej do samochodowego tandem serwomechanizmu hamulcowego Pabianice 2016-08-08 Numer_BUP 04/2018 Data publikacji BUP 2018-02-12 Data wydania 2016-08-08 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni P.P.H.U. PRZEDSIĘBIORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH A.H.A. TOMCZAK SPÓŁKA JAWNA Miasto twórcy TOMCZAK ANDRZEJ Status sprawy ” Pabianice” Symbol planu TOMCZAK ANDRZEJ Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 418021 czterysta osiemnaście tysięcy […]

Read More

Technologia produkcji membrany tylnej przeznaczonej do samochodowego tandem serwomechanizmu hamulcowego Pabianice 2016-07-19

System wykorzystania wody do prania PL 2016-07-18 Numer_BUP 03/2018 Data publikacji BUP 2018-01-29 Data wydania 2016-07-18 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SPRZĘTU POŻARNICZEGO I OCHRONNEGO SUPON SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy CZUBA PIOTR Status sprawy ” PL” Symbol planu CZUBA PIOTR Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 418015 czterysta osiemnaście tysięcy piętnaście Trójdzielnik dolnego źródła […]

Read More

Sposób mocowania czerpaków PL 2013-05-27

Barierowa folia wielowarstwowa Gliwice 2013-05-27 Numer_BUP 25/2014 Data publikacji BUP 2014-12-08 Data wydania 2013-05-27 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni w szczególności do zakiszania pasz Miasto twórcy RYMARZ GRAŻYNA Status sprawy ” Bojszowy” Symbol planu RYMARZ GRAŻYNA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 404086 czterysta cztery tysiące osiemdziesiąt sześć Sposób biologicznego oczyszczania ścieków C02F3/30 C02F3/12 2013-05-27 Numer_BUP […]

Read More

Płyta tłumiąca do wypełnienia pustych przestrzeni zamkniętych PL 2013-05-27

Układ wyłącznika różnicowoprądowego H02H3/32 H01H83/14 2013-05-27 Numer_BUP 04/2014 Data publikacji BUP 2014-02-17 Data wydania 2013-05-27 Numer WUP 02/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-02-28 Uprawnieni POLITECHNIKA OPOLSKA Miasto twórcy Krzyżowice Status sprawy „” Symbol planu Krzyżowice Numer prawa wyłącznego 225005 dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięć Numer zgłoszenia 404081 czterysta cztery tysiące osiemdziesiąt jeden Układ bezpiecznego zasilania urządzeń elektrycznych H02H3/08 […]

Read More

Transoptor H03K17/78 H03K19/14 G02F1/00 G02F1/01 G05F1/567 H01L23/34 2013-05-27

Zestaw urządzeń do załadunku WÓJCIK STANISŁAW 2013-05-27 Numer_BUP 25/2014 Data publikacji BUP 2014-12-08 Data wydania 2013-05-27 Numer WUP 04/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-04-29 Uprawnieni ustawiania i mocowania przedmiotu obrabianego w przestrzeni roboczej obrabiarki CNC Miasto twórcy SKORUPSKI KAZIMIERZ Status sprawy ” WÓJCIK JÓZEF” Symbol planu SKORUPSKI KAZIMIERZ Numer prawa wyłącznego 221488 dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt […]

Read More

Łącznik uniwersalny uchwytu mocującego roletki E06B9/323 E06B9/42 2010-12-20

Polidyspersyjna mieszanka paliw stałych HEHLMANN JAN 2010-12-20 Numer_BUP 14/2012 Data publikacji BUP 2012-07-02 Data wydania 2010-12-20 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni zwłaszcza z udziałem węgli quasikoksowych i koksowych do interwałowego procesu spalania i sposób jej otrzymywania Miasto twórcy Żernica Status sprawy ” SZEJA WIESŁAW” Symbol planu Żernica Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 393362 trzysta dziewięćdziesiąt […]

Read More

Optyczne pole komutacyjne typu MBA(N Przeźmierowo 2010-12-20

Sposób nieniszczący i indywidualny PL 2010-12-20 Numer_BUP 14/2012 Data publikacji BUP 2012-07-02 Data wydania 2010-12-20 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni prognozowania właściwości użytkowych i jakości ściernic elektrokorundowych wzmocnionych o spoiwie żywicznym Miasto twórcy PL Status sprawy „Popławski Czesław” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 393357 trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem Sposób […]

Read More

Agregat pompowy PL 2010-12-20

Układ do detekcji smaku i zapachu i metoda detekcji smaku i zapachu G01N33/00 G01N27/28 G01N27/30 2010-12-20 Numer_BUP 14/2012 Data publikacji BUP 2012-07-02 Data wydania 2010-12-20 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Miasto twórcy Olsztyn Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Olsztyn Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 393352 trzysta […]

Read More