Osadnik gnilny E03F11/00 C02F3/28 E03F5/10 2009-07-02

Osadnik gnilny E03F11/00 C02F3/28 E03F5/10 2009-07-02

Sposób otrzymywania wodorozcieńczalnych nienasyconych żywic poliestrowych utwardzanych promieniowaniem UV PL 2009-07-01

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-01

Numer WUP 08/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-08-30

Uprawnieni INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

Miasto twórcy ROKICKI GABRIEL

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ROKICKI GABRIEL

Numer prawa wyłącznego 214561 dwieście czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 388438 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści osiem

Sposób i instalacja do równoczesnego oczyszczania surowej melaminy i melaminy o niskiej jakości w niskociśnieniowym procesie wytwarzania melaminy KOZIOŁ ANDRZEJ 2009-07-02

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-02

Numer WUP 06/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-06-29

Uprawnieni GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy SZTELMACH PAWEŁ

Status sprawy ” SADOWSKI MAREK”

Symbol planu SZTELMACH PAWEŁ

Numer prawa wyłącznego 211625 dwieście jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć

Numer zgłoszenia 388439 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć

Urządzenie do monitorowania ugięć konstrukcji obiektów budowlanych Łódź 2009-07-02

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PIÓRO ZBIGNIEW

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „PL”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388440 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści

Motowodowir E02B11/00 F04B1/04 2009-07-02

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ZIÓŁKOWSKA KATARZYNA

Miasto twórcy Włocławek

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Włocławek

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388441 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści jeden

Osadnik gnilny E03F11/00 C02F3/28 E03F5/10 2009-07-02

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-02

Numer WUP 07/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-07-31

Uprawnieni LUSINA RAFAŁ

Miasto twórcy Grodzisk Wielkopolski

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Grodzisk Wielkopolski

Numer prawa wyłącznego 214358 dwieście czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 388442 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa

Sposób otrzymywania wodorozcieńczalnych nienasyconych żywic poliestrowych utwardzanych promieniowaniem UV PL 2009-07-01

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-01

Numer WUP 08/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-08-30

Uprawnieni INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

Miasto twórcy ROKICKI GABRIEL

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ROKICKI GABRIEL

Numer prawa wyłącznego 214561 dwieście czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 388438 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści osiem

Sposób i instalacja do równoczesnego oczyszczania surowej melaminy i melaminy o niskiej jakości w niskociśnieniowym procesie wytwarzania melaminy KOZIOŁ ANDRZEJ 2009-07-02

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-02

Numer WUP 06/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-06-29

Uprawnieni GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy SZTELMACH PAWEŁ

Status sprawy ” SADOWSKI MAREK”

Symbol planu SZTELMACH PAWEŁ

Numer prawa wyłącznego 211625 dwieście jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć

Numer zgłoszenia 388439 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć

Urządzenie do monitorowania ugięć konstrukcji obiektów budowlanych Łódź 2009-07-02

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PIÓRO ZBIGNIEW

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „PL”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388440 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści

Motowodowir E02B11/00 F04B1/04 2009-07-02

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ZIÓŁKOWSKA KATARZYNA

Miasto twórcy Włocławek

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Włocławek

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388441 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści jeden

Osadnik gnilny E03F11/00 C02F3/28 E03F5/10 2009-07-02

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-02

Numer WUP 07/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-07-31

Uprawnieni LUSINA RAFAŁ

Miasto twórcy Grodzisk Wielkopolski

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Grodzisk Wielkopolski

Numer prawa wyłącznego 214358 dwieście czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 388442 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa

bursztyn bransoletka sadva.pl/pl/29-bransoletki-z-bursztynem