Odłącznik Pabijan-Zawadzka Agnieszka 2007-04-10

Odłącznik Pabijan-Zawadzka Agnieszka 2007-04-10

Opakowanie B65D5/32 B65D5/54 2007-04-06

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-06

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SCA POZNAŃ DISPLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382155 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć

Sposób epoksydacji 1 KACZMARCZYK ELŻBIETA 2007-04-06

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-06

Numer WUP 08/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-08-31

Uprawnieni 4-bis (alliloksy) butanu

Miasto twórcy MILCHERT EUGENIUSZ

Status sprawy „Szczecin”

Symbol planu MILCHERT EUGENIUSZ

Numer prawa wyłącznego 209275 dwieście dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 382156 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć

Pojemnik wielokomorowy KOSIOROWSKI ALFRED 2007-04-06

Numer_BUP 20/2007 Data publikacji BUP 2007-10-01

Data wydania 2007-04-06

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KOSIOROWSKA MAŁGORZATA

Miasto twórcy PL

Status sprawy „”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382157 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt siedem

Hydrauliczny rozdzielacz hybrydowy PL 2007-04-10

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-10

Numer WUP 01/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-01-31

Uprawnieni INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

Miasto twórcy Chrzanów

Status sprawy ” PL”

Symbol planu Chrzanów

Numer prawa wyłącznego 210528 dwieście dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem

Numer zgłoszenia 382159 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć

Odłącznik Pabijan-Zawadzka Agnieszka 2007-04-10

Numer_BUP 22/2007 Data publikacji BUP 2007-10-29

Data wydania 2007-04-10

Numer WUP 08/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-08-31

Uprawnieni HESS R&D

Miasto twórcy ULEHLA IVAN

Status sprawy „H01H71/50 H01H9/16”

Symbol planu ULEHLA IVAN

Numer prawa wyłącznego 209196 dwieście dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 382160 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt

Opakowanie B65D5/32 B65D5/54 2007-04-06

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-06

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SCA POZNAŃ DISPLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382155 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć

Sposób epoksydacji 1 KACZMARCZYK ELŻBIETA 2007-04-06

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-06

Numer WUP 08/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-08-31

Uprawnieni 4-bis (alliloksy) butanu

Miasto twórcy MILCHERT EUGENIUSZ

Status sprawy „Szczecin”

Symbol planu MILCHERT EUGENIUSZ

Numer prawa wyłącznego 209275 dwieście dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 382156 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć

Pojemnik wielokomorowy KOSIOROWSKI ALFRED 2007-04-06

Numer_BUP 20/2007 Data publikacji BUP 2007-10-01

Data wydania 2007-04-06

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KOSIOROWSKA MAŁGORZATA

Miasto twórcy PL

Status sprawy „”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382157 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt siedem

Hydrauliczny rozdzielacz hybrydowy PL 2007-04-10

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-10

Numer WUP 01/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-01-31

Uprawnieni INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

Miasto twórcy Chrzanów

Status sprawy ” PL”

Symbol planu Chrzanów

Numer prawa wyłącznego 210528 dwieście dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem

Numer zgłoszenia 382159 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć

Odłącznik Pabijan-Zawadzka Agnieszka 2007-04-10

Numer_BUP 22/2007 Data publikacji BUP 2007-10-29

Data wydania 2007-04-10

Numer WUP 08/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-08-31

Uprawnieni HESS R&D

Miasto twórcy ULEHLA IVAN

Status sprawy „H01H71/50 H01H9/16”

Symbol planu ULEHLA IVAN

Numer prawa wyłącznego 209196 dwieście dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 382160 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt

wynajem busa poznań