Obudowa wykopów PL 2007-06-08

Obudowa wykopów PL 2007-06-08

Nowe deterenty pokarmowe owadów PERNAK JULIUSZ 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31

Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” PRĄDZYŃSKA ALEKSANDRA”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 212598 dwieście dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 382615 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset piętnaście

Nowe deterenty pokarmowe owadów PERNAK JULIUSZ 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31

Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” PRĄDZYŃSKA ALEKSANDRA”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 212597 dwieście dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 382616 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset szesnaście

Tłok sprężarki F02F3/24 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni FABRYKA OSPRZĘTU SAMOCHODOWEGO POLMO-ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382617 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemnaście

Sposób i urządzenie do otrzymywania dwu-blokowych monokwazikryształów C22C21/12 C30B11/00 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP 12/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-12-30

Uprawnieni UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

Miasto twórcy Bytom

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Bytom

Numer prawa wyłącznego 210212 dwieście dziesięć tysięcy dwieście dwanaście

Numer zgłoszenia 382618 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemnaście

Obudowa wykopów PL 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE WYKOPY-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy KOPRAS MAREK

Status sprawy ” PL”

Symbol planu KOPRAS MAREK

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382619 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewiętnaście

Nowe deterenty pokarmowe owadów PERNAK JULIUSZ 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31

Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” PRĄDZYŃSKA ALEKSANDRA”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 212598 dwieście dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 382615 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset piętnaście

Nowe deterenty pokarmowe owadów PERNAK JULIUSZ 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31

Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” PRĄDZYŃSKA ALEKSANDRA”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 212597 dwieście dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 382616 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset szesnaście

Tłok sprężarki F02F3/24 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni FABRYKA OSPRZĘTU SAMOCHODOWEGO POLMO-ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382617 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemnaście

Sposób i urządzenie do otrzymywania dwu-blokowych monokwazikryształów C22C21/12 C30B11/00 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP 12/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-12-30

Uprawnieni UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

Miasto twórcy Bytom

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Bytom

Numer prawa wyłącznego 210212 dwieście dziesięć tysięcy dwieście dwanaście

Numer zgłoszenia 382618 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemnaście

Obudowa wykopów PL 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE WYKOPY-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy KOPRAS MAREK

Status sprawy ” PL”

Symbol planu KOPRAS MAREK

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382619 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewiętnaście

żyrandole kryształowe nowoczesne