Nowy inhibitor korozji SZCZEPANIAK REMIGIUSZ 2007-05-04

Nowy inhibitor korozji SZCZEPANIAK REMIGIUSZ 2007-05-04

Rama samojezdnej maszyny ciężkiej Lubin 2007-05-04

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-04

Numer WUP 09/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-09-30

Uprawnieni RUDA JACEK BIURO HANDLOWE RUDA TRADING INTERNATIONAL

Miasto twórcy STREUBEL MARCIN

Status sprawy ” Lubin”

Symbol planu STREUBEL MARCIN

Numer prawa wyłącznego 209512 dwieście dziewięć tysięcy pięćset dwanaście

Numer zgłoszenia 382361 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden

Sposób oczyszczania wody ze ścieków fenolowych w fotokatalitycznym reaktorze przepływowym oraz wkład fotokatalityczny do reaktora przepływowego PL 2007-05-04

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-04

Numer WUP 04/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-04-30

Uprawnieni ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Miasto twórcy TRYBA BEATA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu TRYBA BEATA

Numer prawa wyłącznego 213675 dwieście trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 382362 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa

Nowy inhibitor korozji SZCZEPANIAK REMIGIUSZ 2007-05-04

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-04

Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29

Uprawnieni SZCZEPANIAK STANISŁAW

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Kielce”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 217899 dwieście siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 382363 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy

Sposób otrzymywania wybłyszczacza do galwanicznego osadzania metali SZCZEPANIAK REMIGIUSZ 2007-05-04

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-04

Numer WUP 02/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-02-29

Uprawnieni SZCZEPANIAK STANISŁAW

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Kielce”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 210782 dwieście dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 382364 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery

Nowy inhibitor korozji SZCZEPANIAK REMIGIUSZ 2007-05-04

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-04

Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29

Uprawnieni SZCZEPANIAK STANISŁAW

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Kielce”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 217900 dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset

Numer zgłoszenia 382365 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć

Rama samojezdnej maszyny ciężkiej Lubin 2007-05-04

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-04

Numer WUP 09/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-09-30

Uprawnieni RUDA JACEK BIURO HANDLOWE RUDA TRADING INTERNATIONAL

Miasto twórcy STREUBEL MARCIN

Status sprawy ” Lubin”

Symbol planu STREUBEL MARCIN

Numer prawa wyłącznego 209512 dwieście dziewięć tysięcy pięćset dwanaście

Numer zgłoszenia 382361 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden

Sposób oczyszczania wody ze ścieków fenolowych w fotokatalitycznym reaktorze przepływowym oraz wkład fotokatalityczny do reaktora przepływowego PL 2007-05-04

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-04

Numer WUP 04/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-04-30

Uprawnieni ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Miasto twórcy TRYBA BEATA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu TRYBA BEATA

Numer prawa wyłącznego 213675 dwieście trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 382362 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa

Nowy inhibitor korozji SZCZEPANIAK REMIGIUSZ 2007-05-04

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-04

Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29

Uprawnieni SZCZEPANIAK STANISŁAW

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Kielce”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 217899 dwieście siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 382363 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy

Sposób otrzymywania wybłyszczacza do galwanicznego osadzania metali SZCZEPANIAK REMIGIUSZ 2007-05-04

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-04

Numer WUP 02/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-02-29

Uprawnieni SZCZEPANIAK STANISŁAW

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Kielce”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 210782 dwieście dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 382364 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery

Nowy inhibitor korozji SZCZEPANIAK REMIGIUSZ 2007-05-04

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-04

Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29

Uprawnieni SZCZEPANIAK STANISŁAW

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Kielce”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 217900 dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset

Numer zgłoszenia 382365 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć

regulacja okien wrocław