Nowe trifluorometanosulfoniany jodoniowe 2011-07-04

Nowe trifluorometanosulfoniany jodoniowe 2011-07-04

Szczepionka wirusowa przeciwko infekcji wirusowej lub wielonarządowemu poodsadzeniowemu zespołowi wyniszczającemu wywoływanemu przez PCV2 oraz jej zastosowania US 2002-12-11

Numer_BUP 26/2011 Data publikacji BUP 2011-12-19

Data wydania 2002-12-11

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni IOWA STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION

Miasto twórcy Ames

Status sprawy „MENG XIANG-JIN”

Symbol planu Ames

Numer prawa wyłącznego 215058 dwieście piętnaście tysięcy pięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 395509 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięć

Szczepionka wirusowa przeciwko infekcji wirusowej lub wielonarządowemu poodsadzeniowemu zespołowi wyniszczającemu wywoływanemu przez PCV2 Blacksburg 2002-12-11

Numer_BUP 26/2011 Data publikacji BUP 2011-12-19

Data wydania 2002-12-11

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni jej zastosowanie

Miasto twórcy VIRGINIA TECH INTELLECTUAL PROPERTIES

Status sprawy „US”

Symbol planu VIRGINIA TECH INTELLECTUAL PROPERTIES

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395510 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziesięć

Czujnik optyczny HANAUER THOMAS 2011-07-04

Numer_BUP 02/2012 Data publikacji BUP 2012-01-16

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP 10/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-10-31

Uprawnieni w szczególności do instalowania w pralce lub zmywarce do naczyń

Miasto twórcy DE

Status sprawy „Bodenwoehr”

Symbol planu DE

Numer prawa wyłącznego 223289 dwieście dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 395513 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzynaście

Sposób zapobiegania wypiętrzaniu spągów w wyrobiskach górniczych PL 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BARECKI ZBIGNIEW-ZBIGNIEW BARECKI

Miasto twórcy STRAŚ JÓZEF

Status sprawy ” PL”

Symbol planu STRAŚ JÓZEF

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395514 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czternaście

Nowe trifluorometanosulfoniany jodoniowe 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP 02/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-02-28

Uprawnieni sposób ich wytwarzania i zastosowanie

Miasto twórcy ORTYL JOANNA

Status sprawy „C07D311/08 C07D311/10 C07D311/12 C07D311/14 C07D311/16 C07D311/18”

Symbol planu ORTYL JOANNA

Numer prawa wyłącznego 216110 dwieście szesnaście tysięcy sto dziesięć

Numer zgłoszenia 395515 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset piętnaście

Szczepionka wirusowa przeciwko infekcji wirusowej lub wielonarządowemu poodsadzeniowemu zespołowi wyniszczającemu wywoływanemu przez PCV2 oraz jej zastosowania US 2002-12-11

Numer_BUP 26/2011 Data publikacji BUP 2011-12-19

Data wydania 2002-12-11

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni IOWA STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION

Miasto twórcy Ames

Status sprawy „MENG XIANG-JIN”

Symbol planu Ames

Numer prawa wyłącznego 215058 dwieście piętnaście tysięcy pięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 395509 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięć

Szczepionka wirusowa przeciwko infekcji wirusowej lub wielonarządowemu poodsadzeniowemu zespołowi wyniszczającemu wywoływanemu przez PCV2 Blacksburg 2002-12-11

Numer_BUP 26/2011 Data publikacji BUP 2011-12-19

Data wydania 2002-12-11

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni jej zastosowanie

Miasto twórcy VIRGINIA TECH INTELLECTUAL PROPERTIES

Status sprawy „US”

Symbol planu VIRGINIA TECH INTELLECTUAL PROPERTIES

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395510 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziesięć

Czujnik optyczny HANAUER THOMAS 2011-07-04

Numer_BUP 02/2012 Data publikacji BUP 2012-01-16

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP 10/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-10-31

Uprawnieni w szczególności do instalowania w pralce lub zmywarce do naczyń

Miasto twórcy DE

Status sprawy „Bodenwoehr”

Symbol planu DE

Numer prawa wyłącznego 223289 dwieście dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 395513 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzynaście

Sposób zapobiegania wypiętrzaniu spągów w wyrobiskach górniczych PL 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BARECKI ZBIGNIEW-ZBIGNIEW BARECKI

Miasto twórcy STRAŚ JÓZEF

Status sprawy ” PL”

Symbol planu STRAŚ JÓZEF

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395514 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czternaście

Nowe trifluorometanosulfoniany jodoniowe 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP 02/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-02-28

Uprawnieni sposób ich wytwarzania i zastosowanie

Miasto twórcy ORTYL JOANNA

Status sprawy „C07D311/08 C07D311/10 C07D311/12 C07D311/14 C07D311/16 C07D311/18”

Symbol planu ORTYL JOANNA

Numer prawa wyłącznego 216110 dwieście szesnaście tysięcy sto dziesięć

Numer zgłoszenia 395515 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset piętnaście

simon basic